PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Badania pokazują, że wprowadzenie zasad EZŁ to spadek produkcji rolnej o 10-20 proc.

Badania pokazują, że wprowadzenie zasad EZŁ to spadek produkcji rolnej o 10-20 proc.
Jakie są skutki EZŁ? fot. Shutterstock

- Unijna produkcja rolna będzie spadać - w niektórych obszarach i w przypadku niektórych produktów spadek ten będzie dość drastyczny – apelują we wspólnym oświadczeniu europejskie organizacje rolnicze przybliżąjąc najnowsze dane oceniające skutki wprowadzenia w obecnych ramach strategii "Od pola do stołu" czy "Na rzecz bioróżnorodnośći".  Dlaczego tak mało o tym się mówi?Jak napisały organizacje we wspólnym stanowisku, wszystkie podmioty łańcucha dostaw zgadzają się co do głównych zasad określonych w strategii „Od pola do stołu” oraz mają pełną świadomość, że należy podjąć niezbędne wysiłki, aby zapewnić większą równoważność naszych systemów żywnościowych. Jednakże kilka z opublikowanych niedawno badań dotyczących strategii „Od pola do stołu” stwierdza, że bieżące cele, jeśli będą wdrażane w zaproponowanej formie, wygenerują znaczne koszty dla unijnych rolników, a także zachwieją rentownością całej europejskiej kultury rolno-biznesowej.

Wyniki badań są jednoznaczne. Ekonomiczna katastrofa

- Czas na działania polityczne wokół strategii „Od pola do stołu” już minął. Teraz trzeba zająć się analizą dostępnych danych. W ostatnich miesiącach przygotowano kilka sprawozdań i badań, w których podjęto próbę przeprowadzenia oceny i zmierzenia skutków wdrożenia celów przedstawionych przez Komisję Europejską, kiedy - w maju 2020 r. - prezentowała strategię „Od pola do stołu” i „Strategię na rzecz bioróżnorodności” – podają.

I przytaczają różne dane dotyczące też ekonomicznych skutków tych dwóch strategii, które miałyby obowiązywać w Unii Europejskiej od 2023 r.

Badania prowadzone przez USDA, HFFA Research, unijne Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Uniwersytet Kiloński, a także Uniwersytet i Ośrodek Badawczy Wageningen (WUR) pozwoliły na wyciągnięcie podobnych wniosków, a mianowicie, stwierdzono, że kilka skutków, kompromisów i tzw. martwych pól wymaga pilnej uwagi decydentów unijnych (i spoza UE).

Na przykład:
- Badanie WCB prognozuje, że oczekiwany spadek o 40-60% emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez unijne rolnictwo wywołany wdrażaniem celów strategii „od pola do stołu” doprowadzi do outsourcingu europejskiej produkcji rolnej do państw trzecich łącznie z wytwarzanymi przez nią emisjami.
- Badanie zrealizowane przez Uniwersytet Kiloński sugeruje, że Europa mogłaby stać się importerem netto żywności, co pozostaje w bezpośredniej sprzeczności z promowaną w czasie kryzysu covidowego otwartą, strategiczną niezależnością.
- Badanie przeprowadzone przez USDA pozwoliło dojść do wniosku, że cele strategii „od pola do stołu” mogą doprowadzić do zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego 22 milionów ludzi.

Dlaczego Europa nie patrzy na dane?

- Wszystkie te badania korzystające z różnych metodologii, skupiające się na różnych aspektach i ograniczeniach, wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie one dochodzą do takich samych wniosków.  Według najnowszego badania WUR, które dowodzi, że średnia produkcja spadnie - z powodu skumulowanych skutków celów - o 10-20%, a w przypadku niektórych upraw nawet o 30% - podaje Copa-Cogeca.

Jak informują dalej, jeśli chodzi o sektor hodowlany, to badanie Uniwersytetu Kilońskiego mówi o średnim 20% spadku unijnej produkcji wołowiny oraz 17% spadku produkcji wieprzowiny. Kolejny dokument WUR (który zostanie wkrótce opublikowany) potwierdza, że doświadczymy spadków w produkcji wołowiny, wieprzowiny i produktów mlecznych, co doprowadzi nie tylko do wzrostu cen, ale także do spadku dochodów rolników zajmujących się hodowlą.

- Dane wskazują na jednoznaczny wpływ na handel, przychody rolników i wreszcie na ceny płacone przez konsumentów. Zmienianie systemu żywnościowego w takich okolicznościach staje się jeszcze trudniejsze, a opodatkowanie konsumpcji, jak to proponuje Parlament Europejski, może sprawić, że ta zmiana będzie społecznie niesprawiedliwa – wynika z oświadczenia.

Organizacje apelują, że wszystkie podmioty łańcucha rolno-spożywczego mają świadomość wyzwań środowiskowych i klimatycznych, z którymi musimy się dziś mierzyć. Wszyscy podejmujemy zobowiązanie i chcemy odegrać rolę w walce z łagodzeniem negatywnych skutków zmian klimatycznych. Europejska produkcja rolna jest jedną z najbardziej przyjaznych środowisku i zasobom na świecie. Jednakże europejscy producenci wierzą, że dzięki innowacjom i odpowiedniemu wsparciu europejskiej polityki rolnej możliwe będzie produkowanie żywności w jeszcze bardziej zrównoważony sposób. Mamy świadomość tego, jakie oczekiwania wobec sektora produkcji żywności ma społeczeństwo i politycy. Ale „cele polityczne niemające poparcia w faktach naukowych” będą mieć niszczący wpływ na europejskie rolnictwo. Musimy tworzyć polityki nakierowane na tworzenie rozwiązań, które powinny opierać się na dostępnych danych, a ich podstawą muszą być innowacje.

Czas na konkrety i wyliczenia

- Aby zacząć mówić o rozwiązaniach, musimy tak samo rozumieć wyzwania, z którymi się mierzymy, próbując realizować cele strategii „od pola do stołu”. To wspólne rozumienie powinno opierać się na zrozumiałej i skumulowanej ocenie skutków przeprowadzonej przez Komisję Europejską. Najświeższe studium przeprowadzone w Wageningen, rozważające różne scenariusze, jasno pokazuje, że ocenianie skutków strategii „od pola do stołu” bez kontekstu, tak jak wydaje się to robić w tej chwili Komisja, pozwoli na stworzenie jedynie częściowego obrazu rzeczywistości, w której będą musieli funkcjonować rolnicy i inne podmioty sektora rolno-spożywczego – informują w oświadczeniu.

Organizacje podkreślają, że są one w takim samym stopniu co Komisja skorzy zakończyć debatę na temat potrzeby przeprowadzenia skumulowanej oceny skutków. Wzywamy do przeprowadzenia zrozumiałej oceny, ponieważ chcemy zrozumieć, gdzie mogą pojawić się problemy, tak aby móc szukać ewentualnych rozwiązań.

- Europejski model produkcji żywności promowany przez wspólną politykę rolną był jednym z największych sukcesów Unii Europejskiej. Nie rozumiemy działania, które ma przeciwdziałać naszemu rozwojowi i dyskredytować nasz sukces w chwili, kiedy nasi partnerzy handlowi są gotowi do tego, aby rozmawiać o wypełnianiu luk produkcyjnych, które pozostawia Europa. Ponadto, jeśli produkcja europejska spadnie, co wydaje się oczywistym dla wszystkich ekspertów, którzy przygotowywali ocenę skutków bieżących propozycji Komisji, to import unijny surowców rolnych oraz elementów składowych znacząco wzrośnie i sprawi, że Europa, aby wyżywić swoich mieszkańców, stanie się zależna od importu - co z kolei będzie źródłem potencjalnych zagrożeń w obszarze polityki i bezpieczeństwa żywnościowego europejskich konsumentów – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Copa-Cogeca.

- Najwyższy czas, aby Komisja Europejska przeprowadziła holistyczną ocenę skutków. Czas strategii „Od pola do stołu” się zbliża. Dla sektora rolnego osiem lat, to nie jest długi okres. Musimy jak najszybciej otrzymać konkretne propozycje i wziąć udział w szerokiej dyskusji dotyczącej dokonywanych wyborów - ale musi się to wszystko opierać o lepsze dane- apelują na koniec.

Poniżej lista organizacji, która podpisała się pod oświadczeniem.

- Agriculture and Progress – Europejska Platforma w sprawie zrównoważonej produkcji rolniczej
- Agri-food Chain Coalition – wspólna inicjatywa podmiotów łańcucha rolno-spożywczego
- Animal Health Europe - Europejscy Wytwórcy Weterynaryjnych Produktów leczniczych dla zwierząt
- AVEC - Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlarzy Drobiem w UE
- CEFS - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cukru
- CEJA - Europejska Rada Młodych Rolników
- CEMA - Europejska Branża Maszyn Rolniczych
- CEPM - Konfederacja Europejskich Producentów Kukurydzy
- CEVI- Europejska Konfederacja Niezależnych Winiarzy
- CIBE - Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka
- Clitravi - Centrum Łącznikowe dla przemysłu przetwórstwa mięsa w Unii Europejskiej
- COCERAL - Europejskie Stowarzyszenie Handlowców na rynku zbóż, roślin oleistych, roślin strączkowych, oliwy z oliwek, olejów i tłuszczów, paszy dla zwierząt oraz dostaw dla rolnictwa
- Copa - Cogeca - Europejscy rolnicy i Europejskie Spółdzielnie Rolnicze
- CropLife Europe - Europejski przemysł ochrony roślin
- EBB - Europejska Rada Biodiesla
- EDA – Europejskie Stowarzyszenie Mleczarskie
- EFFAB – Europejskie Forum Hodowców Zwierząt Gospodarskich
- ELO - Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich
- European Livestock Voice - Europejska Platforma Łańcucha Żywnościowego w hodowli zwierząt
- Euro Foie Gras - Europejska Federacja foie gras
- Euroseed - Europejskie Stowarzyszenie Sektora Nasion
- ePure - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Odnawialnego Etanolu
- UECBV – Europejscy hodowcy zwierząt gospodarskich i producenci wyrobów mięsnych.
- FEFAC - Europejska Federacja Producentów Pasz
- FEFANA - Europejskie Stowarzyszenie Specjalnych Składników Pasz i ich Mieszanek
- Fertilizer Europe - Europejskie Stowarzyszenie Branży Nawozów
- IBC - Europejskie Związki Zawodowe Hodowców i Producentów MięsaPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)

 • Kamil 2021-10-13 22:24:59
  Unia doprowadzi do biedy gdzie na żywność trzeba będzie kupę wypłaty oddać a resztę wypłaty na ogrzanie domu i na prąd będziemy niewolnikami oto piękny ład a bogaci będą bogadsi
 • te szacunki 2021-10-13 14:58:52
  są błędne , bez nawozów i śor - na polu zbierzemy 20 - 30 % dotychczasowego zbioru i to przy sprzyjającej aurze pogodowej ... i piszę to po wieloletnich doświadczeniach rolnych i polowych . Nie trzeba być z tytułem,, naukowym ,, : przygłup przed godnością - co by dojść do rzetelnych i realnych rzeczywistych wniosków . A tym doktorom , inż. mgr . rolnictwa - dziękuję i wypad .
 • rajski 2021-10-13 10:39:21
  I tak będzie się działo do czasu gdy z potężnego eksportera staniemy się jako UE wielkim importerem żywności. Niestety żywności która nie podlega tak restrykcyjnej kontroli jak ta produkowana w UE - bo narzekamy na biurokrację unijną ale za tą biurokracją zazwyczaj idzie kontrola np. żywności. Zobaczymy czy ta np. z Azji będzie zdrowsza. Kto wygra, czy konsument który chce taniej w sklepie czy zdrowsza ale dużo droższa żywność np. ekologiczna. Moim zdaniem rynek sam reguluje czy chcemy dużo i tanio zapewne też zdrowo patrząc na poziom kontroli czy mniej, drożej ale być może zdrowiej jeżeli nie spojrzymy co niosą za sobą patogeny których nie zwalczymy i pozostaną w żywności. Już dziś mamy wybór co kupujemy - trochę nie rozumiem dlaczego jest tyle dyskusji o truciu o ekologii itd jeżeli chcę ekologiczne to kupuję ekologiczne, jeżeli chcę tanio to też mam wybór- mój i mojej kieszeni wybór.
 • Chłop 2021-10-13 09:15:59
  Rolnik hodujący zwierzęta nazywany jest brutalem i mordercą i mówi się że ma on krew na rękach bo więzi zwierzęta w celu ich ubicia i pozyskania mięsa albo dopuszcza gwałt na krowach by pozyskiwać od nich mleko i że trzeba koniecznie zlikwidować tą nieludzką hodowlę zwierząt. Rolnik roślinny jest wyzywany od trucicieli i w sposób pogardliwy wyraża się o jego żywności twierdząc że przez jego zachłanność i chciwość przez którą stosuje na swoim polu samą chemię miasto choruje , bo kiedyś rolnicy to np. stosowali obornik a teraz tylko nawozy i nawozy . A gdy rolnik wywozi jednak obornik na pole to nie po to miastowy kupił działkę na wsi ( za pół ceny w porównaniu do miasta ) żeby mu teraz śmierdziało i żeby nie mógł grilla wieczorem odpalić ? i tak oto dożylismy czasów gdy nastała kumulacja głupoty i nastało rozstanie z rozumem
  • Ja 2021-10-13 10:40:43
   O chlopie ales podsumował. W punkt ciekawe czy przezyjemy ta wojne.
  • wszystkich chłopów 2021-10-13 15:06:45
   rozstrzelać ... ha , ha . Całe lata pasiono miastowych : saletrą , mocznikiem , siarczanami , fosforami , opryskami 15 - krotnymi na jabłonie , gnojowicą , szambem z WC do oporu , randapem / rofosol 360 sl / - wpiepszały miastowe aż uszy im się ruszały ... i mamy efekt !!! Brzydzą się wsią ... śmierdzi i jeszcze złorzeczą ...
   • Chłop 2021-10-13 15:34:04
    Ale pamiętaj że gdy już zastrzelisz ostatniego chłopa to na końcu przyjdzie ci samemu umrzeć śmiercią głodową

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.161.98.96
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.