Nagroda Naukowa AgroBioTop, przyznawana jest przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Honoruje ona młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W bieżącym roku odbyła się piąta edycja konkursu.

Lauratem został dr hab. Miłosz Ruszkowski. Naukowiec jest Kierownikiem Zakładu Biologii Strukturalnej Eukariotów w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na Wydziale Chemii. Kapituła nagrody AgroBioTop uhonorowała go za badania w zakresie biologii strukturalnej roślin.

- Biologia strukturalna roślin jest dziedziną o ogromnym, choć jeszcze niewykorzystanym potencjale. Poziom poznania molekularnych mechanizmów w komórkach roślinnych wciąż jest znacznie niższy niż u ssaków czy bakterii. Poznanie mechanizmów molekularnych oznacza ogromne możliwości projektowania środków biologicznie czynnych. W efekcie możliwe będzie tworzenie odmian roślin uprawnych o zwiększonej odporności oraz takich, które pozwolą przywrócić użyteczność ziem zanieczyszczonych metalami ciężkimi – mówi dr hab. Miłosz Ruszkowski - Dalsze badania dają szansę jeszcze silniej wdrożyć ideę zrównoważonego rolnictwa i przełożyć się m.in. na wyższą jakość produkowanej żywności oraz możliwość zagospodarowania nieużytków.

Kapituła doceniła osiągnięcia dr. hab. Miłosza Ruszkowskiego, podkreślając potencjał innowacyjny oraz znaczenie dla rolnictwa zrównoważonego.
- Jury nagrodziło dr. hab. Miłosza Ruszkowskiego za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie biologii strukturalnej, tj. za stworzenie podstaw do projektowania substancji biologicznie czynnych. Mogą być one wykorzystane w ochronie roślin, jak również do uzyskiwania odporności na stresy, takie jak susza, zanieczyszczenia gleb czy zasolenie – co wpisuje się w ideę rolnictwa zrównoważonego – mówi prof. dr hab. Tomasz Twardowski, przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop.

Dr hab. Miłosz Ruszkowski zawsze fascynował się zagadnieniami, którymi dziś zajmuje się naukowo:
- Frapuje mnie poznawanie jak „cząsteczki życia” ewoluowały by pełnić tak niesamowite i często zaskakujące funkcje. Na co dzień odkrywam pasjonujący nanoświat białek, rozwikłując sekrety obiektów, które - choć są bilion razy mniejsze od ziarnka piasku - czynią życie możliwym – mówi laureat nagrody AgroBioTop – Ogromną satysfakcję przynosi mi możliwość wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia w projektowaniu związków, które specyficznie oddziałują z białkami, regulując ich aktywność. Gdy wynik spełnia oczekiwania – moja satysfakcja jest jeszcze większa, a gdy wynik jest różny od spodziewanego – ciekawi mnie dlaczego tak się dzieje.

Nagroda AgroBioTop, obok prestiżu, ma wymiar finansowy: 5 000 euro. Jej fundatorem jest firma Bayer.
– Gratuluję dr. hab. Miłoszowi Ruszkowskiemu otrzymania nagrody AgroBioTop – mówi Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji – Praca naukowa Laureata, prowadzona w obszarze biologii strukturalnej roślin, ma wielki potencjał również w zakresie rolnictwa zrównoważonego. Zarazem dokonania dr. hab. Miłosza Ruszkowskiego dowodzą, że współczesna nauka to ogromny sprzymierzeniec rolnictwa wobec wyzwań klimatycznych coraz powszechniej doświadczanych na całym globie, jak choćby susze.