Konferencję otworzyła Monika Glen – kierownik ds. komunikacji i serwisów.

Motywem przewodnim spotkania była prezentacja fungicydu do ochrony zbóż o nazwie Priaxor. O działaniu środka i efektach w stosunku do ceny mówił dr Jarosław Nadziak odpowiedzialny za fungicydy zbożowe w BASF.

Pierwsza prezentacja należała do dyrektora działu BASF Crop Protection – Cezarego Urbana. Mówił o akwizycjach jakie miały miejsce w mijającym roku, tj. o sfinalizowaniu nabycia firmy Chemetall, przejęciu globalnej działalności poliamidowej firmy Solvay, a przede wszystkim o nabyciu części aktywów z sektora nasiennictwa i herbicydów nieselektywnych od firmy Bayer. Wskazał także na wyzwania, jakie czekają branżę w nadchodzącym sezonie, w tym proces konsolidacji firm produkujących środki ochrony i związane z tym zmiany w ofercie produktowej.

Dr Witold Łykowski – kierownik działu R&D mówił o przebiegu sezonu wegetacyjnego 2017 oraz przedstawił nowe centra kompetencji BASF, zapraszając jednocześnie do ich odwiedzenia w czasie organizowanych tam w przyszłym roku warsztatów polowych.

Iga Wasilewicz przedstawiła raport „Rolnictwo i przyroda”, przygotowany we współpracy z Centrum UNEP/GRID Warszawa.

Tomasz Cichocki odpowiedzialny za zaprawy i herbicydy, mówił o fungicydzie donasiennym Systiva, który będzie miał także zastosowanie w pszenicy. Zwrócił także uwagę na Medax Max – nowy regulator wzrostu, który został wprowadzony na rynek i który zdobył wyróżnienie w plebiscycie na Innowacyjny Produkt Rolniczy 2017.

O działaniu nowego fungicydu do ochrony jabłoni i gruszy o nazwie Sercadis - nowości 2018 BASF dla branży sadowniczej – mówił dr Jacek Lewko z działu R&D.

Marcin Chojecki odpowiedzialny za produkty warzywnicze i jagodowe podkreślił, że Regalis Plus – regulator wzrostu od BASF – ma rozszerzoną rejestrację i od września tego roku może być stosowany także w uprawie truskawki.

Na koniec wszyscy zebrani zostali zaproszeni przez Agnieszkę Łyczak – Szymczyk na Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPro, które odbędą się tym razem 14-15 lutego 2018 w warszawskiej hali Torwar.