- Biorąc pod uwagę nasze doskonałe wyniki biznesowe postanowiliśmy podnieść prognozy na cały rok 2012 - powiedział prezes zarządu, dr Marijn Dekkers, podczas prezentacji raportu okresowego. Oświadczył on, że firma Bayer odnotowała sprzedaż na poziomie mniej więcej 10,2 miliarda euro, co jest nowym rekordem, częściowo dzięki pozytywnym różnicom kursowym. - Do osiągnięcia wzrostu przyczyniły się wszystkie podgrupy, w szczególności CropScience, która wciąż utrzymuje silną dynamikę rozwoju - powiedział Dekkers.

CropScience zwiększyła sprzedaż o 17,1 procenta (plus 12,7 procenta po korekcie z tytułu różnic kursowych oraz zmian w strukturze portfela) do poziomu 2.276 milionów euro (drugi kwartał 2011: 1.943 miliony euro). - W ten sposób dział CropScience był w stanie wykorzystać pomyślny początek sezonu w pierwszym kwartale roku - wyjaśnił Dekkers.

Szczególnie duży wzrost odnotowano w Ameryce Północnej, zwłaszcza dzięki zmianom w działaniach biznesowych. Również w Europie, Ameryce Łacińskiej/Afryce/Bliskim Wschodzie działalność CropScience charakteryzowała się satysfakcjonującym wzrostem, podczas gdy w rejonie Azji/Pacyfiku sprzedaż wzrosła w stopniu umiarkowanym. Do wzrostu tego przyczyniły się pozytywne zmiany warunków rynkowych, wynikające w szczególności z utrzymującego się wysokiego poziomu cen na artykuły rolne.

Jeżeli chodzi o segment ochrony roślin (Crop Protection), to prawie wszystkie jednostki biznesowe odnotowały dwucyfrowe procentowe wskaźniki wzrostu. Szczególnie dobre wyniki uzyskano w przypadku zapraw nasiennych (wartość skorygowana z tytułu różnic kursowych plus 25,8 procenta) po stosunkowo umiarkowanych rezultatach osiągniętych w poprzednim kwartale. Również w przypadku środków grzybobójczych odnotowano zasadniczy wzrost sprzedaży (wartość skorygowana z tytułu różnic kursowych oraz zmian w strukturze portfela plus 15,1 procenta) oraz środków owadobójczych (wartość skorygowana z tytułu różnic kursowych oraz zmian w strukturze portfela plus 14,5 procenta). Segment herbicydów zanotował wzrost o 9,7 procenta (wartość skorygowana z tytułu różnic kursowych oraz zmian w strukturze portfela).

Branża BioScience, specjalizująca się w cechach nasion i roślin, odnotowała znaczący wzrost sprzedaży, która zwiększyła się o 20,5 procenta (wartość skorygowana z tytułu różnic kursowych oraz zmian w strukturze portfela). Wynik ten został osiągnięty głównie dzięki znaczącemu wzrostowi upraw wielkopowierzchniowych, takich jak bawełna. Z drugiej strony nieznacznie spadła sprzedaż nasion warzyw. Sprzedaż jednostki biznesowej Environmental Science zmniejszyła się o 3,8 procenta (wartość skorygowana z tytułu różnic kursowych).