Osoby z sektora rolniczego od lat działają w różnych spółdzielniach i stowarzyszeniach, co poprawiło ich zdolności negocjacyjne oraz współpracy z podmiotami sektora publicznego i prywatnego. Działając w interesie zarówno producentów, jak i konsumentów mogą dzięki temu skutecznie wpływać na procesy decyzyjne na szczeblu krajowym i globalnym.

Jednak chcąc poprawić swoją pozycję i sprostać potrzebom oraz wymaganiom rynku, zapewnić ludziom żywność, czy podjąć rolniczą działalność nie można na tym zaprzestać. Rolnicy potrzebują dostępu do nowoczesnych, zrównoważonych systemów innowacji, do wiedzy i nowych technologii. Innowacje i zrównoważony rozwój muszą iść w parze z korzyścią dla konsumentów i środowiska naturalnego. Konieczne jest informowanie społeczeństwa o metodach i sposobach produkcji surowców wykorzystywanych do wytworzenia żywności.

Bayer kładzie nacisk na innowacje, na które chce przeznaczyć 10 proc. swoich przychodów i podejmuje współpracę z podmiotami innych sektorów gospodarki. Wyzwania w rolnictwie są zbyt duże dla jednego przedsiębiorstwa, czy nawet instytucji danego kraju by samodzielna jednostka mogła im sprostać. Dlatego konieczna jest współpraca z partnerami z zewnątrz, dla znalezienia jeszcze bardziej innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań.

– Współpraca jest kluczem i musimy brać pod uwagę cały system innowacji zrównoważonego rolnictwa. Zobowiązaliśmy się do inwestowania przynajmniej 200 mln euro w rozwiązania cyfrowe dla rolnictwa – powiedział Liam Condon, członek zarządu Bayer AG i dyrektor działu CropScience na spotkaniu z dziennikarzami przybyłymi z różnych części świta do Centrum Komunikacji Bayera – BayKomm w Leverkusen, w Niemczech.

Rozwiązania cyfrowe w rolnictwie, wprowadzane przez Bayer służą szybkiemu wspomaganiu decyzji i są systemem wsparcia w ochronie roślin. Firma obecnie jest w trakcie testowania produktów w 10 krajach, ale cyfryzacja to nie wszystko.

Bayer stawiając na nowe rozwiązania i chcąc podnieść ich efektywność podjął współpracę m.in. z Targenomix pracującym nad na metabolizmem roślin i markerami genetycznymi, brazylijską jednostką naukową Embrapa prowadzącą badania w rolnictwie oraz australijską jednostką naukową GRDC badającą zboża. Firma działa w zakresie innowacji fundując granty i stypendia (weSolve, Grants4Targets). Prowadząc inwestycje kapitałowe daje szanse młodym twórczym firmom będącym często bez zaplecza finansowego, ale za to z ciekawymi, przyszłościowymi projektami badawczymi.

Więcej o przyszłości rolnictwa w listopadowym (11) numerze Farmera