Firma poczyniła znaczny postęp w kierunku dalszego rozwoju innowacji i rozszerzyła swoją działalność na rynkach wschodzących. Prezes Dekkers przewiduje na rok 2012 niewielką poprawę w dochodach z działalności podstawowej pomimo sytuacji gospodarczej charakteryzującej się niepewnością.

- Sprzedaż Grupy Bayer wzrosła w 2011 roku o 4,1 proc. do poziomu 36 528 mln EUR (rok 2010: 35 088 mln EUR). Po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian w strukturze portfela sprzedaż wzrosła o 5,5 proc. W ten sposób przekroczyliśmy rekordowy poziom odnotowany w 2010 roku - zaznaczył prezes Dekkers. Sprzedaż na rynkach wschodzących skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 9 proc., przyczyniając się do ekspansji działalności. Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł w znacznym stopniu - o 52 proc. t do poziomu 4 149 mln EUR (rok 2010: 2 730 mln EUR).

W 2011 roku CropScience zwiększył sprzedaż o 6,2 procent (po korektach wynikających z różnic kursowych i zmian w strukturze portfela - o 8,9 procent) do poziomu 7 255 mln EUR (rok 2010: 6 830 mln EUR). Do tego wyniku przyczyniły się wszystkie regiony, przy czym sprzedaż w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Bliskim Wschodzie wzrosła o dwucyfrowe wartości procentowe (po uwzględnieniu różnic kursowych). Na wzrost ten wpływ miały głównie nowe produkty w segmencie Crop Protection oraz pozytywny rozwój działalności w branży BioScience, natomiast sprzedaż w segmencie Environmental Science zwiększała się nieco wolniej. - Korzystne warunki rynkowe dla produktów rolnych pozytywnie wpłynęły na sytuację - powiedział Dekkers.

Segment Crop Protection skorzystał na rozszerzeniu działalności o nowe produkty, zwiększając całkowitą sprzedaż o 8,9 procent (po korektach wynikających z różnic kursowych i zmian w strukturze portfela). Sprzedaż środków grzybobójczych wzrosła o 12,0 procent, natomiast sprzedaż zapraw nasiennych zwiększyła się o 23,6 procent, a środków chwastobójczych o 9,0 procent (wszystkie wartości po korektach wynikających z różnic kursowych i zmian w strukturze portfela). Działalność związana z produktami owadobójczymi utrzymywała się na tym samym poziomie rok do roku (po korektach wynikających z różnic kursowych i zmian w strukturze portfela) pomimo zaprzestania sprzedaży starszych produktów.

Segment BioScience specjalizujący się w cechach nasion i roślin zwiększył sprzedaż o 19,1 procent (po korektach wynikających z różnic kursowych i zmian w strukturze portfela), odnotowując dwucyfrowe stopy wzrostu w zakresie głównych upraw: rzepaku, bawełny, ryżu i warzyw. Sprzedaż w segmencie Environmental Science nieznacznie spadła - o 1,5 procent (po korektach wynikających z różnic kursowych i zmian w strukturze portfela).