• W dniu 7 października br. odbyła się konferencja firmy Bayer.
  • Podczas wydarzenia zaprezentowano garść nowości w segmencie kukurydzy oraz rozwiązań cyfrowych.
  • Jak zapowiedziano, firma chce rozwijać szczególnie portfolio kiszonkowe.

- Areał kukurydzy z roku na rok rośnie. W tej chwili staje się kukurydza drugą co do wielkości uprawą w Polsce, tuż po zbożach kłosowych. Niektóre źródła mówią o 1,4 mln ha inne szacują zasiewy na 1,6 mln ha. Nie powinno więc zatem nikogo dziwić, że w przypadku rynku polskiego kukurydza jest dla nas produktem i celem strategicznym– mówił Antoine Bernet, Crop Science Country Division Head, Bayer.

Antoine Bernet, Crop Science Country Division Head, Bayer podczas prezentowania dynamiki wzrostu powierzchni kukurydzy w Polsce prtcreen
Antoine Bernet, Crop Science Country Division Head, Bayer podczas prezentowania dynamiki wzrostu powierzchni kukurydzy w Polsce prtcreen

- Jeśli chodzi o kukurydzę, chcemy dostarczać nowe odmiany, środki ochrony roślin oraz innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla lepszej optymalizacji produkcji – dodaje.

Prezentacja dwóch nowych odmian kukurydzy Dekalb

Firma zaprezentowała także nowości w ofercie nasion kukurydzy. Ich profil szczegółowo zaprezentował na spotkaniu Marcin Liszewski, doradca firmy Bayer.

Będą to dwie odmiany z grupy odmian wczesnych: DKC 3201 oraz DKC 3204

  • DKC3201 to odmiana uniwersalna z grupy średnio-wczesnej (FAO240)
    o ziarnie typu flint/dent, przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę, polecana na różne stanowiska – w tym gleby słabe i średnie. Rośliny charakteryzują się znakomitym wigorem wiosennym i tolerancją na chłody. Odmiana należy do Programu FieldShield.
  • DKC3204 to odmiana przeznaczona do uprawy na jakościową kiszonkę. To średnio-wczesna odmiana o FAO 240 o bardzo wysokim plonie ogólnym suchej masy. Charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym oraz wysoką tolerancją na wyleganie. DKC3204 należy do nowego Programu SILOEXTRA, skupiającego odmiany wyróżniające się pod względem cech jakościowych kiszonki.

Bayer chce rozwijać segment kiszonkowy

Bayer rozszerza swoje portfolio o segment kiszonkowy.

- Jednym z priorytetów w firmie Bayer w segmencie nasion kukurydzy jest budowanie segmentu kiszonkowego – mówił podczas spotkania Wojciech Pieczewski, Corn Silage Manager w Bayer Crop Science.

- W przypadku kiszonki skupiamy się również na odmianach wcześniejszych, program dedykowany jest dla regionów Europy Północno-Zachodniej i Centralnej czyli również dla Polski. Są to odmiany od FAO220 do 270 -czyli takie jakie są uprawiane w Polsce – tłumaczył Pieczewski.

Klienci firmy Bayer mogą liczyć na tzw. audyt kiszonkowy, polegający na profesjonalnie przebadanie najpierw biomasy a później jakości wyprodukowanej kiszonki Fot. prtscreen
Klienci firmy Bayer mogą liczyć na tzw. audyt kiszonkowy, polegający na profesjonalnie przebadanie najpierw biomasy a później jakości wyprodukowanej kiszonki Fot. prtscreen


Dwa programy dla optymalizacji produkcji

- Postęp hodowlany, rozwój genetyczny, bardzo bogate doświadczalnictwo – to nasze priorytety jeśli chodzi o rozwój naszego kukurydzianego portfolio– mówiła Katarzyna Gallewicz Crop Field Maneger. 

Na spotkaniu zaprezentowano także dwa innowacyjne programy hodowlane: 

  1. Program FieldShield to program ogólnoeuropejski. Powstał między innymi na bazie potrzeb rolników i zmieniających się uwarunkować uprawy. W swoim obszarze skupia wyselekcjonowane odmiany, posiadające zespół cech o najwyższej tolerancji na kombinację stresów takich jak tolerancja na okresowe niedobory wody w glebie, podwyższone temperatury, chłody wiosenne a jednocześnie – o najwyższym plonowaniu i stabilności

- W roku 2022 do programu włączono: DKC2972, DKC 3595, DKC 3888, DKC 4098 i kilka jeszcze kandydatów – mówiła Gallewicz.

Dwa nowe programy hodowlane mają wytypować najlepsze w danym segmencie odmiany Fot. prtcreen
Dwa nowe programy hodowlane mają wytypować najlepsze w danym segmencie odmiany Fot. prtcreen

2. Drugi to program - Silo Extra. To nowa generacja kukurydzy Dekalb wyróżniająca się pod względem cech jakościowych kiszonki. W programie tym skupiono się przede wszystkich na trzech parametrach: wydajność suchej masy z ha, strawność włókna a konkretnie frakcji NDF, oznaczanej po 24 godzinach, oraz zawartości skrobi. Tym programem będzie objęta odmiana DKC 3204 oraz prawdopodobnie odmiana DKC 3419 (rok 2023).

Zmienny wysiew receptą na zmienne warunki

Podczas wydarzenia zaprezentowano także zastosowanie cyfrowych technologii w uprawie kukurydzy, dokładnie mapy zmiennego siewu kukurydzy FieldView.

 Jak tłumaczył podczas spotkania Paweł Domachowski specjalista ds. produktu Climate FieldView - jest to narzędzie pozwalające rolnikom na optymalne wykorzystanie nasion oraz pełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego odmian kukurydzy Dekalb i uprawianych pól.

Automatyczny skrypt zmiennego siewu to inaczej mapa wysiewu dostosowana do  specyficznych stref pola. Zostaje ona wgrana do terminala np. siewnika i siewnik realizuje wysiew precyzyjnie wg. tego zalecenia. Dla rolnika są to realne korzyści: optymalna obsada roślin,  możliwa oszczędność ilości zużytych nasion  nawet o 3-5 % , oraz gwarancja zwyżki plonu - tłumaczono podczas spotkania. 

Zmienny siew to większa kontrola optymalizacji plonu Fot. prtscreen
Zmienny siew to większa kontrola optymalizacji plonu Fot. prtscreen

Mapy plonu dostępne na koncie FieldView nie tylko wskażą, które miejsca na polu były bardziej plonotwórcze, ale dzięki  pozostałym informacjom – pochodzących np. z siewnika – określą, która odmiana lub jaka gęstość siewu okazała się najbardziej efektywna.

 Kukurydza a zrównoważone rolnictwo?

- Nasza idea rolnictwa zrównoważonego mówi tak: każde działanie, każda technologia i rozwiązanie, które ogranicza wpływ rolnictwa na środowisko, ale także zabezpiecza dochód rolnictwa oraz dąży do akceptacji społecznej lub oddaje jakieś przysługi lokalnej społeczności – można nazwać zrównoważonym – mówił dr Michał Krysiak z Bayer.

Bayer nie tylko dostarcza odmiany, technologie czy rozwiązania. Przekuwa to także na praktykę promującą rolnictwo zrównoważone.

-Odmiany, które wpisują się idealne w ideę rolnictwa zrównoważonego uprawiane są m.in. w gospodarstwie Kaszewy, uczestniczącym od roku w międzynarodowym programie skupiającym gospodarstwa wdrażające zrównoważone praktyki w rolnictwie – Bayer ForwardFarming.

W nowym sezonie pojawi się także nowy herbicyd Capreno 547 SC (tembotrion, tienkarbazon metylu). Przeznaczony on będzie do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych (w tym chwastnicy jednostronnej) w uprawie kukurydzy.