Dr Manfred Weiser funkcję dyrektora Bayer CropScience w Polsce i Krajach Nadbałtyckich pełni od sierpnia 2007 r. Jest doktorem nauk rolniczych. Od wielu lat związany z branżą. Bayer CropScience zajmuje czołową pozycję na polskim rynku środków ochrony roślin. Za priorytet firma stawia sobie w ciągu najbliższych kilu lat wprowadzenie, rok rocznie na polski rynek 5 nowych produktów do ochrony roślin. Do 2011 r. Bayer CropScience zamierza wprowadzić na rynek 26 nowych substancji aktywnie czynnych, co da mu pierwszą pozycję na rynku środków ochrony. Celem strategicznym Bayera jest nawiązanie trwałej, stabilnej oraz utrzymanie istniejącej współpracy z klientami głównie z dystrybutorami.

Dr Manfred Weiser

Autor: Artur Śliz

Opis: Dr Manfred Weiser Dyrektor Bayer CropScience

Dyrektor Bayer CropScience nie wyklucza przedsięwzięć partnerskich, w segmencie, w którym firma ma najmniejszy udział, jeśli tylko okaże się celowe biznesowo i technologicznie.
Bayer jako główny potentat środków ochrony roślin w Europie i Polsce napotyka na problemy z tzw. „podróbkami”, czyli środkami ochrony roślin z niewiadomego pochodzenia. W Polsce również ważnym problemem są skomplikowane, nieprzejrzyste procedury rejestracyjne.

Segment, w który firma Bayer CropScience zamierza inwestować najwięcej w niedalekiej przyszłości to ochrona fungicydowa w zbożach oraz ochrona herbicydowa w rzepaku. Wprowadzenie nowych produktów postrzegamy jako wsparcie dla dalszego rozwoju polskiego rolnictwa, traktując to jako podstawę naszej misji korporacyjnej – mówi Manfred Weiser.