- Czynimy postępy we wszystkich podstawowych obszarach - zdrowie, żywienie, ochrona klimatu i wydajność gospodarowania zasobami - powiedział prof. Wolfgang Plischke, członek Zarządu Bayer AG ds. Innowacji, Technologii i Zrównoważonego Rozwoju. - Systematycznie staramy się wdrażać nasz cel na polu innowacji i odpowiedzialności za produkt, ekologii, pracowników, zarządzania i ładu korporacyjnego oraz zobowiązań społecznych - dodał.

Raport za rok 2011 podkreśla, że zrównoważony rozwój stanowi ważną część strategii korporacyjnej spółki. - Zrównoważony rozwój to dla nas więcej niż trend. Jest on na stałe wpisany w naszą podstawową działalność i oznacza on dla nas przede wszystkim rentowność w przyszłości - stwierdził Plischke.

Na polu żywienia, Bayer skupia się na metodach hodowli i praktykach zrównoważonego rozwoju na przestrzeni całego łańcucha wartości dodanej. Na rynkach wzrastających takich jak Indie rośnie zapotrzebowanie na żywność wysokiej jakości. Interakcja między różnymi uczestnikami branży żywieniowej - od rolników i przetwórców po handlowców - odgrywa coraz ważniejszą rolę w zaspokajaniu wymogów jakościowych, ilościowych, cenowych oraz zgodności społeczno-ekologicznej. Kwestią tą mają się zajmować partnerstwa w ramach programu Food Chain Partnerships powołanego przez Bayer CropScience. Na terenie samych Indii spółka wspiera 125 partnerstw w zakresie warzyw zrzeszających 65.000 rolników uprawiających ziemię o powierzchni łącznej 50.000 ha. Dzięki wyższym zbiorom i lepszej jakości produktów rolnych rolnicy zwiększyli swoje dochody nawet o 40 proc. Spółka powołała również ponad 100 innych programów partnerskich w zakresie owoców i warzyw, przede wszystkim w Chinach, Europie Południowej, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Do hodowli zboża Bayer CropScience wykorzystuje innowacyjne technologie zwiększające plony przy jednoczesnej ochronie środowiska. Na przykład nowy proces hodowli ryżu umożliwiający bezpośrednie sadzenie ryżu kiełkowanego zamiast pracochłonnego i zasobochłonnego procesu wstępnego sadzenia zwiększa o ok. 10 proc. plony rolników w Indonezji. Jednocześnie obniża on zużycie wody o ok. 20 proc. i emisję metanu będącego gazem cieplarnianym - o ok. 30 proc. Bayer CropScience planuje wprowadzenie nowej technologii w innych krajach będących głównymi producentami ryżu, takich jak Chiny i Indie.