W BayLab można będzie obejrzeć animowane i trójwymiarowe filmy (np. o ludzkich i roślinnych tkankach), wziąć udział w grach i przyjrzeć się z bliska zjawiskom chemicznym, fizycznym i biologicznym. Dla uczniów szkół podstawowych organizowane będą warsztaty, a dla starszych gości - debaty popularnonaukowe i spotkania z pasjonatami z różnych dziedzin.

- Chcemy, by młodzi ludzie uwierzyli tu, że mogą naprawdę wiele osiągnąć. Wiara we własne siły, podparta zainteresowaniami, jest ważna nie tylko dla nich, ale i dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki. Będziemy dzielić się wiedzą, by nasi goście poznawali najnowsze dokonania naukowe i ich zastosowanie w praktyce - mówi Christophe Dumont, który w lipcu 2012 objął stanowisko prezesa zarządu Bayer.

Warszawski BayLab to drugie tego typu miejsce w Europie (po Niemczech).

BayLab mieści się w siedzibie firmy (al. Jerozolimskie 158), będzie publicznie dostępny wiosną 2013, zaś program wydarzeń znajdzie się wkrótce na www.baylab.bayer.com.pl. Wstęp dla wszystkich będzie bezpłatny, wymagana będzie jedynie wcześniejsza rejestracja.

BayLab to element globalnego programu promocji nauki Making Science Make Sense.

Każdego roku na projekty badawcze i rozwojowe Bayer przeznacza ok. 3 mld euro. Firma zatrudnia 13 000 naukowców. Tylko w ubiegłym roku Bayer złożył 600 wniosków patentowych. Dziś firma wprowadza innowacyjne rozwiązania na wszystkich polach działalności - zgodnie z motto: Science For A Better Life.

- Bayer jest jedyną firmą na świecie, która prowadzi równoczesne badania nad poprawą zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Charakteryzuje nas podejście holistyczne - mówi Christophe Dumont - Dostrzegamy ogromny potencjał w badaniach interdyscyplinarnych. Ich wyniki wykorzystujemy zarówno w lekach dla ludzi i preparatach dla zwierząt, jak również środkach ochrony upraw, plonów oraz nasion - dodaje.