Dotychczas obowiązkowe badania sprawności technicznej musiały co 3 lata przechodzić wszystkie opryskiwacze polowe, sadownicze oraz sprzęt agrolotniczy.

Od nowego roku okresowe badania będą musiały przechodzić również zaprawiarki nasion, opryskiwacze szklarniowe, sprzęt do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu jak również wszelki pozostały niestandardowy sprzęt z tego zakresu. Z tymże projekt zakłada, że takie badania wyżej wymieniony sprzęt będzie musiał przechodzić co 5 lat.

Zaprawiarki będą musiały przechodzić kontrolę pod kątem sprawdzenia prawidłowego działania komory dozowania środków oraz mieszania. Będą również oceniane parametry pracy takiego urządzenia i jakości zaprawiania. Wizualnie będzie również oceniany stan techniczny sprzętu. Kontrole będą obejmować zarówno profesjonalny sprzęt do zaprawiania jak również ten wykorzystywany w gospodarstwach.

Opryskiwacze szklarniowe z racji dużego ich zróżnicowania będą głównie oceniane wizualnie oraz badane funkcjonalnie. W takich badaniach najważniejszą kwestią będzie badanie natężenia wypływu cieczy użytkowej z rozpylaczy.

Sprzęt do stosowania środków ochrony w formie granulatu - tu głównie sprawdzane będą kwestię związane z przeniesieniem napędu, szczelności zbiornika, oraz jakość dozowania preparatów.

Pozostały niestandardowy sprzęt - z racji bardzo zróżnicowanych rozwiązań technicznych, które mogą znaleźć się w tej grupie, będą tu sprawdzane głównie mechanizmy sterujące, urządzenia pomiarowe oraz dozujące.

Nowe przepisy wejdą w życie po ogłoszeniu zmian w stosownych rozporządzeniach. Mają one na celu zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa przy użytkowaniu środków ochrony roślin zarówno dla użytkowników jak również dla środowiska naturalnego.