Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/149 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej benfluralina i z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 20 z 23.1.2023, str. 30—32) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin.

Jak podaje resort rolnictwa, państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 12 sierpnia 2023 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną benfluralina do dnia 12 maja 2024 r.

Do kiedy benfluralina w obrocie?

To bardzo ważna informacja dla rolników i ogrodników. Otóż ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi benfluralina:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 12 sierpnia 2023 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 kwietnia 2024 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 12 sierpnia 2023 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 12 maja 2024 r.

Gdzie stosowana jest ta substancja?

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna benfluralina zaliczona jest do grupy K1. Związek należy do grupy chemicznej dinitroanilin. W Polsce na jej bazie zbudowane są dwa herbicydy: Balan 180 EC i Bonalan 180 EC.

Te produkty mają za zadanie zwalczać chwasty szczególnie w uprawach ogrodniczych takich jak: sałata, cykoria, endywia, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska.

Ale mają też swoje zastosowanie w uprawach tzw. małoobszarowych, takich jak np. groch, fasola, fasola szparagowa, bób, kapusta pekińska, kapusta chińska, kalarepa.