• Zdaniem Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia at Bayer Crop Science odpowiedzią na aktualne wyzwania w rolnictwie jest promowany od lat przez firmę model rolnictwa zrównoważonego.
  • Zaznaczał to Bernet kilkukrotnie podczas panelu „Zielone rolnictwo”, który odbył się dziś w Katowicach w ramach 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 

Rolnictwo zrównoważone to kompromis łączący oczekiwania zarówno konsumentów jak i rolników. Model, godzący także spory pomiędzy politykami ustanawiającymi przepisy w UE, a rolnikami, którzy muszą te prawa realizować w swoich gospodarstwach.

Dlaczego bardzo ważne szczególnie teraz jest zrównoważone rolnictwo?

- Za 25 lat będziemy mieć 10 miliardów mieszkańców, którzy potrzebować będą żywności. Równocześnie będziemy mieć mniej zasobów naturalnych, a zmiany klimatu, coraz częściej ograniczać będą plony roślin uprawnych. Mamy też więcej emisji gazów cieplarnianych, które musimy ograniczać i w związku z tym rolnicy muszą produkować więcej mając do tego mniej zasobów i to jest problem przed którym obecnie stoimy. Aktualnie dodatkowo dochodzi nowe środowisko geopolityczne. Mamy wojnę na Ukrainie, która powoduje, że presja jest większa niż kiedykolwiek – mówił podczas debaty Antoine Bernet.

Zdaniem Berneta w obecnej sytuacji szczególnego znaczenie odgrywa zrównoważone rolnictwo. Aby takie rolnictwo mogło sprawnie funkcjonować należy inwestować w badania i rozwój oraz trzeba uwolnić innowacje, które rynek dostarcza i następnie nauczyć rolników z nich korzystać.

 Bayer od lat pomaga rolnikom na całym świecie te ambitne cele osiągać, dostarczając wiele rozwiązać oraz możliwości. 

Jakie innowacje Bayer wprowadził w ostatnim czasie, które wpisują się w tą ideę?

- Bayer inwestuję około 2 mld Euro rocznie w badania i rozwój. Co roku dostarcza na rynek nasiona o wyższej wydajności, tolerancji na stres, odporności na szkodniki. Wdraża nowe systemy ochrony upraw, które są bardziej zrównoważone. Promuje także działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Dostarcza także cyfrowe innowacje oraz rozwiązania pomagające na etapie gospodarstwa sekwestrować dwutlenek węgla – tłumaczył podczas swojego wystąpienia Bernet.

Podał także kilka przykładów ostatnich innowacji, które wpisują się w realizację tych celów. Jest to między innymi platforma hodowlana karłowej kukurydzy, które dostarcza już na rynek światowy wydajne mieszańce kukurydzy o niskim wzroście.

Drugim przykładem są prace nad dostarczeniem na rynek produktów mikrobiologicznych, które są oparte o drobnoustroje umożliwiające roślinom korzystanie z wolnego azotu, który jest w powietrzu.

Kolejnym ważnym krokiem jest cyfryzacja rolnictwa, w tym platforma Climate FieldView, która pozwala monitorować stan pól, optymalizować produkcję i w sposób zrównoważonych korzystać z zasobów gospodarstwa.

Bayer także uczestniczy czynnie w dekabonizacji rolnictwa, realizując projekt Carbon Smart. W projekcie tym już uczestniczy ponad 100 rolników i firm z sektora spożywczego w Polsce.

- Współpracujemy z rolnikami, przeprowadzamy audyty w gospodarstwach, aby stwierdzić, które praktyki zrównoważone i innowacje można wdrożyć, tak aby pomóc rolnikom ograniczyć emisje CO2. Mamy także pilotażowe projekty w wielu krajach Europy i myślę, że one pokazują w praktyce jak rolnictwo może stać się rozwiązaniem, a nie problem – odpowiadał Bernet.

Ideę te są także intensywnie realizowane w gospodarstwach dwóch polskich rolników. W gospodarstwie Krzysztofa Nykla realizowany jest projekt Bayer ForwardFarming. Natomiast u Wiesława Gryna na Lubelszczyźnie w uprawie kukurydzy realizowany jest projekt związany z platformą Climate FieldView.

Czy polscy rolnicy działają w sposób zrównoważony?

- Należy pamiętać przede wszystkim, że Polska to rolniczy kraj w Europie, gdzie produkcja żywności jest realizowana na wysokim poziomie. Jedno gospodarstwo, jedna instytucja czy ośrodek badawczy nie jest w stanie przekształcić rolnictwa we wzorowy model. W tym zakresie powinno się nieustanne edukować oraz współpracować. Następnie zdobytą wiedzą i doświadczeniem należy się dzielić. Dlatego Bayer chce te praktyczne projekty, dalej rozwijać w Polsce – tak aby umacniać w kraju model rolnictwa jak najbardziej zrównoważonego – tłumaczył Bernet.

Podczas debaty pytano także o to, czy model rolnictwa ekologicznego jest w stanie się przyjąć w obecnych realiach klimatycznych oraz geopolitycznych.

W głosie przedstawiciela firmy Bayer ponownie pojawiła się promocja rolnictwa zrównoważonego. Jak wspomniał Bernet sukcesywnie bywa substancji czynnych, jest coraz mniej narzędzi a przybywa zagrożeń.

- Nie możemy ignorować zmian klimatycznych, bo to się dzieje na naszych oczach. Wiem, że emocjonalnie podchodzimy do rolnictwa, do zmian które się dzieją, ale musimy również wierzyć bardziej w naukę. Na nauce, a nie na emocjach także powinny się opierać ramy polityki unijnej – tłumaczył Bernet.

W wypowiedzi swojej także zaznaczył, że firma Bayer, również czeka na decyzje polityków i na wyniki toczących się obecnie dyskusji pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi. Jak zaznaczał Polska jest krajem strategicznym i rozwój modelu zrównoważonego odegra tu bardzo duże znaczenie. Rolnicy muszą mieć także szybki dostęp do innowacji. Zadaniem polityki zarówno na szczeblu unijnym jak i na poziomie krajów członkowskich powinno być wsparcie gospodarstw w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz to, aby producenci rolni mieli do nich swobodny i jak najszybszy dostęp – tłumaczył.

Na koniec prelegent wspomniał także o nowej współpracy firmy Bayer w zakresie edukacji najmłodszych. Firma została partnerem programu edukacyjnego „EkoMisja w przedszkolach” Federacji Polskich Banków Żywności. Dzieci z 20 polskich przedszkoli podczas warsztatów i praktycznych zajęć dowiadują się skąd się bierze żywność, ile pracy i zasobów wiąże się z jej wytworzeniem.

Panel „Zielone rolnictwo” i debatę moderowali Iwona Dyba, redaktor naczelna portalu farmer.pl i Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika „Farmer”