Cały czas zmniejsza się liczba substancji czynnych, a tym samym środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej. Ostatnio wycofano epoksykonazol i ważą się losy innej popularnej substancji jaką jest tebukonazol.

Bardzo kurczy się lista insektycydów. Wycofano np. dimetoat czy chloropiryfos. Walka ze szkodnikami, zwłaszcza w uprawie rzepaku, jest coraz trudniejsza.

Komisja Europejska konsekwentnie wprowadza swój plan. Jak wynika z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/892 z dnia 29 czerwca 2020 r. nieodnowiono zatwierdzenia substancji czynnej beta-cyflutryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

- Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające beta-cyflutrynę jako substancję czynną najpóźniej do dnia 20 stycznia 2021 r. Dodatkowy okres na zużycie zapasów upływa najpóźniej 20 lipca 2021 r. – czytamy.

Beta-cyflutryna to związek z grupy pyretroidów.