Po wycofaniu Basagranu brak herbicydu  do powschodowego zwalczania chwastów w grochu siewnym.

Nie ma też insektycydu do ochrony brokuła w warunkach  wysokich temperatur.

Wycofanie z obrotu handlowego takich środków jak Marshall, Basudin, Metasystox, Ronilan, Mythos nie zostało połączone z wprowadzeniem  jakichkolwiek zamienników. Powstała przez to ogromna luka w programach kompleksowej ochrony wielu gatunków roślin ogrodniczych.

Staramy się zrozumieć kwestie finansowe i skomplikowane procedury związane z procesem rejestracji nowych pestycydów , jednak uważamy , że na Rządzie RP spoczywa obowiązek zabezpieczenia środków ochrony roślin w celu umożliwienia uprawy gatunków roślin mających mniejsze znaczenie gospodarcze – powiedział nam Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej.

Rolnicy oczekują od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęcia skutecznych działań zmierzających do dostatecznego ich zaopatrzenia  w niezbędne  pestycydy pozwalające na pełną ochronę wszystkich gatunków roślin uprawianych na terenie naszego kraju. 

Źródło: farmer.pl