Sumi-Pro 500 SC ma formę koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i częściowo układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Substancją aktywną jest procymidon (związek z grupy dikarboksymidów) - 500 g w litrze fungicydu.

W uprawie rzepaku ozimego preparat zapobiega szarej pleśni, czerni krzyżowych i zgniliźnie twardzikowej. Do zwalczania tych chorób należy go stosować w mieszaninie z fungicydem Topsin M 500 SC: Sumi-Pro 500 SC (0,75 litra na hektar) + Topsin M 500 SC (0,75 litra na hektar) w 200-400 litrach wody. Oprysk należy wykonać zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób: od początku fazy kwitnienia rzepaku (stadium 61) do opadania pierwszych płatków kwiatowych (stadium 63). Zalecane jest opryskiwanie drobnokropliste. Okres karencji w rzepaku wynosi 56 dni.

Sumi-Karben 500 SC jest nowym fungicydem do ochrony rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Ma formę koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Substancją aktywną jest karbendazym (związek z grupy benzymidazoli) - 500 g w litrze fungicydu.

W uprawie rzepaku ozimego preparat ten może być stosowany jesienią i wiosną. Jesienią zwalcza czerń krzyżowych i suchą zgniliznę kapustnych. Na hektar stosuje się 0,4 litra preparatu od fazy dwóch liści rzepaku (stadium 17) do fazy rozety (stadium 20). Opryskiwać trzeba zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów suchej zgnilizny kapustnych w postaci zbrunatnienia szyjek korzeniowych lub żółtobrunatnych plam z piknidiami (zarodnikami) na liściach.

Sumi-Karben 500 SC stosowany wiosną w uprawie rzepaku ozimego zwalcza czerń krzyżowych, suchą zgniliznę kapustnych oraz szarą pleśń. Na hektar stosuje się 0,8 litra fungicydu. Oprysk należy wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od ruszenia wegetacji rzepaku do fazy wydłużania się pędu głównego (stadium 31).

W uprawie pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie Sumi-Karben 500 SC zwalcza łamliwość źdźbła i fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła. Na hektar stosuje się 0,4 litra środka od początku fazy strzelania w źdźbło (stadium 30) do fazy 1. kolanka zbóż (stadium 31).
Preparat należy stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Na hektar stosuje się 200-400 litrów wody. Jej ilość należy dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane jest opryskiwanie drobnokropliste.

Riza 250 EW jest nowym fungicydem do ochrony rzepaku ozimego, a także pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia jarego. Poza tym preparat wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Ma formę płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Substancją aktywną jest tebukonazol (związek z grupy konazoli-triazoli) - 250 g w litrze środka.

W uprawie rzepaku ozimego preparat ten może być stosowany jesienią i wiosną. Jesienią zwalcza czerń krzyżowych i suchą zgniliznę kapustnych. Na hektar stosuje się wtedy litr preparatu w fazie 4-8 liści rzepaku (stadium 21-25). Stosowanie środka jesienią poprawia także zimotrwałość roślin. Wiosną Riza 250 EW może być stosowany w dwóch terminach. W pierwszym, po ruszeniu wegetacji rzepaku, fungicyd w dawce jednego litra na hektar zwalcza suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i szarą pleśń. W drugim terminie stosowany od fazy żółtego pąka (stadium 55) do fazy kwitnienia rzepaku (stadium 61) w dawce 1,25 litra na hektar, zwalcza czerń krzyżowych i szarą pleśń. W tym terminie preparat należy zastosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

W uprawie pszenicy ozimej i jarej Riza 250 EW zwalcza: mączniaka prawdziwego zbóż, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów, a w uprawie jęczmienia jarego: mączniaka prawdziwego zbóż, rdzę karłową, rynchosporiozę i plamistość siatkową liści. Na hektar stosuje się jeden litr fungicydu zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: w uprawie pszenicy ozimej i jarej od początku fazy strzelania w źdźbło (stadium 30) do końca fazy kłoszenia pszenicy (stadium 59), a w uprawie jęczmienia jarego od końca fazy krzewienia (stadium 29) do końca fazy kłoszenia. W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy (septoriozy plew i fuzariozy kłosów) zalecany termin opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (stadium 71).

Na hektar stosuje się 200-400 litrów wody. Zalecane jest opryskiwanie drobnokropliste. Preparat należy stosować przemiennie, z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Podczas zabiegu temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 12 st.C. Środek można zastosować maksymalnie dwa razy w okresie wegetacji. Okres karencji preparatu w rzepaku i zbożach wynosi 35 dni.

Źródło: "Farmer" 14/2005