Motyle tych dwóch gatunków pod względem wyglądu różnią się od siebie nieznacznie (Fot. 2 i 3). Jedynie mają odmienną biologię, co ułatwia ich rozpoznanie i ocenę zagrożenia. Obydwa motyle posiadają dwa pokolenia w ciągu roku. Pierwsze pojawia się już pod koniec kwietnia (bielinek kapustnik) lub w maju i w czerwcu (bielinek rzepnik). W przypadku pierwszego gatunku występowanie w tym okresie jest mniej liczne i mało szkodliwe.

Środki ochrony roślin na giełdzie rolnej

W okres od lipca do końca sierpnia u obu gatunków pojawiają się gąsienice II pokolenia. Wyrządzają one największe szkody w późnych uprawach warzyw kapustnych. Gromadny żer gąsienic bielinka kapustnika prowadzi do szkieletowania liści, natomiast pojedyncze gąsienice bielinka rzepnika wygryzają dziury oraz wchodzą do luźnych główek kapusty, róż kalafiorów i brokułów. Gąsienice obu gatunków pozostawiają liczne zielone odchody na roślinach.

Sposób składania jaj i wygląd gąsienic jest podstawą w rozpoznaniu i odróżnieniu od siebie obu gatunków. Bielinek kapustnik składa po kilkadziesiąt żółtych jaj w jednym skupisku (Fot. 4), natomiast rzepnik po 2-4 jaja. Gąsienice kapustnika są żółto-zielone z czarnymi plamami i żerują zwykle gromadnie (Fot.1 i 5), natomiast rzepnika, są zielone z żółtymi paskami na ciele i żerują pojedynczo (Fot.6).

Występowanie bielinków jest zmienne i zależy od wielu czynników. Bywały lata, kiedy populacja bielinka kapustnika była na tyle mała, że motyl nie stwarzał zagrożenia. W przypadku bielinka rzepnika, jego populacja również ma tendencję spadkową, ale zważywszy, że samice II pokolenia później składają jaja, jest to gatunek liczniejszy od poprzedniego.

Na występowanie bielinków duży wpływ ma przebieg pogody. Deszczowa powoduje zrzucanie młodych gąsienic, które stają się pożywieniem dla innych organizmów, natomiast upalna prowadzi do wysychania jaj. Drugim takim czynnikiem zmniejszającym populacje jest występowanie parazytoidów, czyli naturalnych pasożytów gąsienic.

Zanim podejmiemy decyzję o zwalczaniu, należy dokonać oceny progu szkodliwości. Zwalczanie gąsienic bielinka kapustnika jest zasadne tylko wtedy, kiedy w uprawie występuje od 3-4 złóż jaj na 10 roślinach. W przypadku bielinka rzepnika progiem szkodliwości jest obecność 1-3 gąsienic na 10 roślinach. W razie, gdy szkodliwość bielinków jest niewielka, powinniśmy zaniechać zwalczania.

Po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości gąsienic bielinków, w zwalczaniu polecany jest biologiczny środek o nazwie Dipel WG. Jego skuteczność widoczna jest po 72 godz. od zastosowania. Zalecana dawka insektycydu to 1kg/ha. Środek jest selektywny i zwalcza gąsienice różnych gatunków motyli występujących w uprawach, w tym piętnówki kapustnicy. Dipel WG jest bezpieczny dla pożytecznych owadów i nie wymaga przestrzegania okresu karencji.