Rolników europejskich wymogi integrowanej ochrony roślin obowiązują już od 2014 r. Zgodnie z jej założeniami pierwszeństwo w ochronie upraw mają metody niechemiczne, w tym biologiczne. Jaki wybór w tym zakresie mają rolnicy niemal dziesięć lat później, gdy redukcja zużycia pestycydów to już właściwie konieczność?

Ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin

Jednym z celów Komisji Europejskiej, przedstawionym w strategii „Od pola do stołu”, jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin o 50 proc. do 2030 r. Dużą nadzieję na spełnienie ambitnych celów unijnych strategii upatruje się w biologicznych środkach ochrony roślin, które mają w znacznym stopniu przejąć dotychczasowe funkcje środków chemicznych. „Należy zwiększyć dostępność i stosowanie kontroli biologicznej oraz innych alternatywnych metod niechemicznych. Dostępność tych alternatywnych metod będzie stanowić zachętę dla stosowania metod ochrony roślin o niskim zużyciu pestycydów, takich jak rolnictwo ekologiczne” – czytamy w kontrowersyjnym projekcie rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów, który został przedstawiony przez Komisję Europejską w czerwcu ubiegłego roku (...).