Grzyb poraża wszystkie nadziemne części rośliny. W fazie wschodów odpowiedzialny jest za zgorzel siewek i prowadzi do ich zamierania. Na liściach starszych roślin pojawiają się plamy z ciemnobrunatną obwódką, które mogą niekiedy pokrywać duże powierzchnie liści i łodygi. Grzyb poraża również strąki i nasiona, które tracą wartość konsumpcyjną. Zakażone nasiona nie nadają się do konsumpcji, ponieważ zwierają toksyczną mykotoksynę. Rozwój askochytozy przebiega gwałtownie szczególnie w latach o dużej ilości opadów przy temperaturze ok. 20°C.

Grzyb zimuje na resztkach roślinnych pozostawionych na polu oraz w zakażonym materiale siewnym. W zapobieganiu choroby ważna jest odpowiednia uprawa i nawożenie. Istotne jest także stosowanie zdrowych i kwalifikowanych nasion. W miejscu gdzie występowała choroba zaleca się 3-5 letnią przerwę w uprawię bobu i bobiku. Porażone rośliny powinny być usunięte z pola i spalone bądź głęboko zakopane. Nie wolno ich kompostować. W zwalczaniu choroby istotna jest również głęboka orka po plonach.

Nasiona przed wysiewem najlepiej jest zaprawić mieszaniną fungicydów o szerokim spektrum działania. Pozwoli to również uchronić rośliny przed innymi chorobami bobu, np. fuzaryjną zgorzelą, czekoladową plamistością, zgnilizną twardzikową czy rdzą. Nasiona wysiewamy wczesną wiosną, niezbyt głęboko, co pozwala na przyspieszenie okresu wegetacji i uniknięcia porażenia grzybem.

Rośliny powinny rosnąć w szerokich międzyrzędach (ok. 40 cm). Taka uprawa sprzyja szybszemu obsychaniu roślin i lepszej cyrkulacji powietrza między  nimi. Plantacja bobu powinna znajdować się na stanowiskach raczej przewiewnych, otwartych i nie w pobliżu innych roślin fasolowatych, grochu, bobiku, łubinu, które mogą być źródłem choroby. Prawidłowe nawożenie również ogranicza rozwój choroby. Rośliny przenawożone azotem, są częściej podatne na choroby grzybowe. Duża masa zielona stwarza dogodne warunki pokarmowe i wilgotnościowe dla grzyba. Zaleca się dodawanie większych dawek potasu i fosforu, które podnoszą odporność roślin.

W okresie wegetacji zapobiegawczo lub w wyniku zaobserwowania pierwszych objawów choroby zaleca się wykonać 1-2 opryski chemiczne w odstępie kilku dni. W zwalczaniu pomocne są fungicydy Dithane NeoTec (2-3 kg/ha w 600-800 l wody), Penncozeb 80 WP (2-3 kg/ha w 600-800 l wody) lub preparat Gwarant 500 SC (2 l/ha). Zaleca się wykonać oprysk stosując przemiennie w/w środki w fazie nierozwiniętych pąków kwiatowych i zakończyć w fazie tworzenia strąków. Jeden preparat powinien być zastosowany raz w sezonie z uwzględnieniem obowiązującego okresu karencji dla danego środka chemicznego.