Insektycyd o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Opartym na substancji czynnej fosmet (związek z grupy związków fosforoorganicznych).

Na plantacjach ziemniaka preparat przeznaczony jest do zwalczania stonki ziemniaczanej (larw i chrząszczy). Środek stosować po pojawieniu się szkodnika. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha

W rzepaku ozimym ma służyć do ochrony przed chowaczem brukwiaczkiem chowaczem czterozębnym i słodyszkiem rzepakowym. Zabieg przeciwko chowaczom należy przeprowadzić z wykorzystaniem dawki 1– 1,5 kg/ha. Oprysk przeciwko słodyszkowi rzepakowemu należy wykonać 7 -10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, jednak nie później niż do fazy żółtego pąka (BBCH 59). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1– 1,5 kg/ha.

W rzepaku jarym termin stosowania i dawka preparatu są identyczne jak w formie ozimej. Natomiast w gorczycy białej do zwalczania słodyszka rzepakowego preparat należy stosować po pojawieniu się chrząszczy na pąkujących roślinach do fazy żółtego pąka (BBCH 59). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1kg/ha.JG