Według portalu Schwiezer Bauer, środek zapobiegawczy powinien obowiązywać do czasu, gdy rząd zdecyduje o toksyczności glifosatu. Na początku nie należy stosować insektycydu Abamectin i środka przeciwgrzybiczego Thiram.

W Brazylii uprawiane są genetycznie zmodyfikowane odmiany soi, kukurydzy i bawełny, które są odporne na glifosat. Kraj jest największym na świecie eksporterem soi, zwłaszcza ze względu na popyt ze strony Chin.

Glifosat jest obwiniany przez stowarzyszenia ekologiczne za wymieranie gatunków i powstawanie odpornych chwastów.