Bulwy można zaprawiać na sucho lub na mokro. Zaprawianie na sucho wykonuje się w zasobniku sadzarki czerpakowej. Po napełnieniu zbiornika sadzarki każdą partię sadzeniaków posypuje się zalecaną ilością preparatu. Zaprawianie następuje podczas pracy sadzarki. Zaprawianie na mokro przeprowadza się specjalną zaprawiarką współpracującą z sadzarką.

Preparaty do zaprawiania sadzeniaków według Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu (w nawiasach dawki środków na 100 kg bulw):

Rizoktonioza: Dithane M-45 80 WP (200 g lub 200 g + 0,8 l wody), Dithane NeoTec 75 WG (200 g lub 200 g + 0,8 l wody), Dithane 455 SC (0,3 l + 0,7 l wody), Manconex 80 WP (200 g lub 200 g + 0,8 l wody), Monceren 12,5 DS (200 g), Monceren 250 FS (0,06 l + 1 l wody), Penncozeb 80 WP (200 g lub 200 g + 0,8 l wody), Penncozeb 455 SC (0,3 l + 0,7 l wody), Prestige 290 FS (0,075 l + 1,5-2 l wody), Rizolex 50 WP (50 g lub 50 g + 1 l wody), Vitavax 2000 FS (0,2-0,3 l + 0,7-0,8 l wody), Vondozeb 75 WG (200 g lub 200 g + 0,8 l wody).

Drutowce: Prestige 290 FS (0,1 l + 1,5-2 l wody).

Mszyce: Gaucho 350 FS (0,036 l), Prestige 290 FS (0,1 l + 1,5-2 l wody).

Stonka ziemniaczana: Gaucho 350 FS (0,036 l), Prestige 290 FS (0,075-0,1 l + 1,5-2 l wody).

Stonka ziemniaczana i rizoktonioza (łączne zwalczanie): Prestige 290 FS (0,04 l) + Monceren 250 FS (0,035 l + 1,5-2 l wody).

Rizoktonioza
Podczas wschodów ziemniaki narażone są na najgroźniejszą chorobę tego okresu - rizoktoniozę ziemniaków. Jest to choroba wywoływana przez grzyb występujący powszechnie w glebie. Powoduje gnicie wschodzących kiełków, a później uszkadza stolony i zawiązki bulw. Wynikiem porażenia są nierównomierne i opóźnione wschody roślin. Bulwy są małe i zdeformowane. Grzybnia tworzy na skórce formy przetrwalnikowe podobne do grudek (ospowatość). Nawet w wypadku sadzeniaków bardzo dobrej jakości celowe jest zaprawianie bulw, bo może dojść do zakażenia sadzeniaków z gleby.

Drutowce
Duże zachwaszczenie pól perzem i uprawa ziemniaków po wieloletnich roślinach motylkowych (koniczyna, lucerna) zwiększa zagrożenie ze strony szkodników glebowych: drutowców i pędraków. Szkodniki te drążą otwory w sadzeniaku i w ten sposób ułatwiają wnikanie do jego wnętrza grzybom i bakteriom.

Mszyce
Pierwszy oprysk na mszyce należy przeprowadzić możliwie wcześnie, tuż po pełni wschodów, gdy pojawią się pierwsze formy bezskrzydłe mszyc. Tymczasem pogoda i warunki glebowe często nie pozwalają na wykonywanie oprysków w terminie optymalnym. Sposobem na to jest zaprawianie sadzeniaków podczas sadzenia.

Źródło: "Farmer" 06/ 2005