Camaro 306 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesino - emulsji stosowanym nalistnie, przeznaczonym do stosowania powschodowego w okresie wiosennym w celu zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz w jęczmieniu jarym.

Camaro 306 SE jest herbicydem o działaniu układowym, opartym o dwie substancje czynne: florasulam (grupa triazolopirymidyn) oraz 2,4-D (grupa fenoksykwasów).

Florasulam - blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów natomiast 2,4-D - hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. W warunkach niskich temperatur (ok. 5oC) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa
w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna do fazy 7-8 okołków, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, oraz tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota różowa, przytulia czepna (od fazy 9 okółków), przetacznik bluszczykowy oraz przetacznik perski.
Chwasty średnioodporne: dymnica pospolita, jasnota purpurowa.

Środek najlepiej stosować wiosną od fazy 2 liści do fazy drugiego do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32). Zalecana dawka 0,4 – 0,6 l/ha- stosowana jednokrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego.