Przepisy Integrowanej Ochrony Roślin obowiązują od roku 2014. Jedną z jej zasad jest stosowanie środków ochrony roślin o różnym mechanizmie działania, tak aby nie powodować uodparniania się patogenów na podane substancje czynne. Dlatego im więcej środków ochrony i preparatów dostępnych na rynku bazujących na różnych substancjach czynnych, tym lepiej. Zasady te jednak postanowiła zmieniać Komisja Europejska, która konsekwentnie z roku na rok wycofuje, albo planuje wycofać, kolejne produkty z rynku, tym samym ograniczając rolnikom pole manewru. Zaprzeczając tym samym zasadom, które sami wprowadzili (jako Unia Europejska), a więc zasadom IOR. Bowiem niedawno Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzania, które ma wprowadzić zakaz stosowania kolejnej już substancji czynnej – chlorotalonil w krajach UE.

Warto wiedzieć, że substancja ta została wprowadzono na rynek w 1997 r. Ma działanie powierzchniowe, a jej mechanizm działania jest wielokierunkowy i polega na zakłóceniu procesów energetycznych grzybów, co prowadzi do blokowania kiełkowania zarodników. Jej optymalna temperatura stosowania 10-24ᵒC. Polecana jest zwłaszcza do ograniczania chorób występujących na liściach. Substancja ta wchodzi w skład wielu fungicydów wieloskładnikowych, gdzie występują w połączeniu z substancjami z grupy np. triazoli czy strobiluryn. Obecnie na polskim rynku znajduje się ponad 40 środków opartych na chlorotalonilu, które mają za zadanie zwalczać choroby grzybowe m.in. w zbożach czy roślinach bobowatych.

Dlaczego tak ma się stać? – Związane jest to z klasyfikacją przygotowaną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Klasyfikacja ta jest niejako w zastępstwie klasyfikacji, która dla tej substancji chemicznej powinna być przygotowana przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). Takie procedowanie budzi nasz niepokój, ponieważ narusza pewność, co do ustalonych zasad i kompetencji poszczególnych instytucji. Z naszych informacji wynika również, że producenci tej substancji dostarczyli wszelkie dane potwierdzające jej bezpieczeństwo a Kraj Raportujący – Holandia, oceniający tę substancję w procesie odnawiania jej zatwierdzenia, wydał pozytywną rekomendację – porusza temat w liście do ministra rolnictwa Krajowa Federacja Producentów Zbóż.

W podobnym tonie wypowiada się też Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, który również jest zaniepokojony ryzykiem wycofania kolejnej substancji czynnej. Sytuacja taka znacząco bowiem może zachwiać dostęp rolników do nowoczesnych preparatów.

- Chlorotalonil stosowany jest od wielu lat w integrowanych programach ochrony roślin i wykorzystywany jest w strategiach zapobiegających powstawianiu odporności patogenów na stosowane fungicydy. W zbożach zwalcza skutecznie septoriozę paskowaną liści pszenicy, septoriozę plew, rynchosporiozę. Ewentualne jego wycofanie spowoduje wzrost kosztów ochrony roślin, gdyż nowe preparaty wykazują krótszy okres działania na patogeny, co wymusi zwiększenie liczby zabiegów ochronnych – napisał Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ, w liście wysłanym m.in. do ministra rolnictwa. Jego zdaniem wycofanie tej substancji, będzie stanowiło problem w ochronie 7,4 mln ha upraw.

Stanowisko PZPRZ popiera prof. Marek Korbas, mikolog z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

– Pozbawiając producentów substancji czynnej chlorotalonil nie daje się możliwości racjonalnego przemiennego stosowania fungicydów, co będzie powodować zwiększenie zużycia innych niekoniecznie bardziej skutecznych środków, a co za tym idzie wzrosną też koszty produkcji. W przypadku wątpliwości utrzymania tej substancji na rynku polskim należałoby zezwolić, aby w naszym kraju poddać ponownie ocenie fungicydy zawierające chlorotalonil. Gdy ocena ta wypadnie pozytywnie zatwierdzić ją do stosowania w Polsce – uzasadnił prof. Korbas.

- Liczymy, że do czasu przygotowania klasyfikacji przez uprawniony urząd tj. ECHA propozycja Komisji o wykluczeniu substancji chlorotalonil z użycia nie będzie brana pod uwagę – dodał Rafał Mładanowicz, prezes KFPZ.

Podsumowując, od rolników wymaga się, aby stosowali jak najmniejszą możliwą ilość substancji czynnej, tak aby wywiązywali się oni z zasad Integrowanej Ochrony Roślin. A jednocześnie zabiera się im możliwość rotacyjnej aplikacji substancji czynnych o różnym mechanizmie działania, zabierając im kolejne preparaty i tym samym wywiązanie się z zasad IOR. Gdzie tu logika?