Po m.in. dikwacie, tiuramie i propikonazolu, chlorotalonil to już kolejna substancja, której wkrótce rolnicy nie będą mogli używać na swoich polach.

Dzieje się tak na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/677 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej chlorotalonil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

- Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające chlorotalonil jako substancję czynną najpóźniej do dnia 20 listopada 2019 r. – czytamy w rozporządzeniu.

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 musi być możliwie najkrótszy i upływać najpóźniej dnia 20 maja 2020 r.

Chlorotalonil to związek z grupy ftalanów wprowadzony na rynek w 1997 r. Jest szeroko stosowany w rolnictwie w takich uprawach jak m.in. zboża, ziemniak, rośliny bobowate czy warzywa. Wchodzi w skład wielu fungicydów wieloskładnikowych. Polecana zwłaszcza do ograniczania chorób występujących na liściach.

W rejestrze środków ochrony roślin znajduje się obecnie 40 fungicydów opartych o tę właśnie substancję czynną. Służy ona np. w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą liści i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora przed zarazą ziemniaka, alternariozą i ogórka przed mączniakiem rzekomym dyniowatych.

Jak działa? Chlorotalonil to substancja o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego. Jej mechanizm działania jest wielokierunkowy i polega na zakłóceniu procesów energetycznych grzybów, co prowadzi do blokowania kiełkowania zarodników.