Rzepak ozimy charakteryzuje się bardzo dużymi wymaganiami pokarmowymi i nawozowymi i już w okresie jesiennym pobiera znaczne ilości składników pokarmowych, głównie azotu i potasu (po 60-80 kg N i K₂O z ha). Z plonem 1 t nasion i odpowiednią masą słomy przeciętnie pobierane jest: 50-60 kg azotu (N), 24 kg fosforu (P₂O₅), 50-60 kg potasu (K₂O), 50-60 kg wapnia (CaO), 8-10 kg magnezu (MgO), 8-12 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO₃ – 20-30 kg, 60 g boru (B), 10-40 g miedzi (Cu), 100 g manganu (Mn), 1-2 g molibdenu (Mo) i 60-150 g cynku (Zn), czyli z plonem 3 t nasion z ha pobierane jest ok. 150 kg azotu, 75 kg fosforu, 150 kg potasu, 150 kg wapnia, 30 kg magnezu i 30 kg siarki. Rzepak wykazuje dużą wrażliwość na niedobór boru i średnią na cynk.
Choroby nieinfekcyjne
Niesprostanie wymaganiom pokarmowym wywołuje u roślin pojawienie się symptomów braku bądź tylko niedoboru składników pokarmowych. Pojawienie się ich określane jest mianem choroby nieinfekcyjnej bądź też fizjologicznej. Rozpoznanie niedoborów składników pokarmowych w rzepaku ozimym nie jest łatwe. Rodzaj objawów chorobowych ukazujących się na roślinie wskutek niedoboru określonego składnika zależy głównie od funkcji, jaką pełni w roślinie. Niedobór wywołuje ich zakłócenie, bądź nawet zahamowanie. Niektóre symptomy są wspólne dla niedoboru wielu składników (tzw. symptomy niespecyficzne), chociaż inne cechy diagnostyczne zwykle towarzyszą niedoborowi określonego składnika (symptomy specyficzne). Mniejsza od niezbędnej ilość potrzebnych składników objawia się m.in. przebarwieniami, deformacją poszczególnych organów, zaburzeniem wzrostu i rozwoju, a w konsekwencji prowadzi do redukcji plonu.
Lustrując plantację, trzeba sprawdźić nie tylko część nadziemną, lecz także podziemną. Tam również można znaleźć objawy niedoboru składnika pokarmowego w formie uszkodzenia tkanek przewodzących. Ich wystąpienie zakłóca pobieranie wszystkich składników pokarmowych. Obserwowane w części nadziemnej przebarwienia w wielu wypadkach są myląco diagnozowane, stąd, aby poznać prawdziwą przyczynę, konieczna jest analiza stanu tkanek korzenia rzepaku.