Zaprawianie ziarna to jeden z ważniejszych czynników, które wpływają na poprawę jakości, a także plon zbóż. Walczą one z chorobami, które pojawiają się we wczesnych fazach rozwojowych roślin.

Najważniejszą chorobą przed którą chroni większa ilość zapraw na rynku przeciwdziała zgorzeli siewek. Zagraża ona przede wszystkim zbożom ozimym. Źródłem infekcji przeważnie jest ziarno, ale też gleba i resztki pożniwne. Grzyby powodują zarówno zgorzel przedwschodową i powschodową. W wypadku tej pierwszej porażone kiełki i korzonki zarodkowe zamierają jeszcze przed wschodami, tworząc puste place na polu. W wypadku tej drugiej rośliny owszem kiełkują, ale mają zahamowany wzrost i są też słabo wykształcone.


Kolejną chorobą jest pleśń śniegowa. Najczęściej pojawia się ona w pszenicy, pszenżycie i życie, rzadziej w jęczmieniu. Występuje one głównie wtedy, kiedy pojawiają się opady śniegu, kiedy pokrywa śnieżna jest dość obfita i zalega przez dość długi czas, a temperatura wynosi ok. 0°C. Jednak pierwsze objawy jej wystąpienia pojawiają się już jesienią. Zboże ozime wschodzi wówczas nierównomiernie, a chore rośliny są częściowo lub całkowicie zamarłe. Można wtedy zaobserwować, że siewki są skręcone lub zdrobniałe - pokryte białoróżową grzybnią. Z kolei po stopnieniu śniegu widać placowo zamarłe rośliny, pokryte białym-brunatnym lub jasnoróżowym nalotem.

Przed śniecią cuchnącą za pomocą zapraw można ochronić przede wszystkim pszenicę ozimą. Rośliny porażone tą chorobą są niższe i mają sinozielone zabarwienie. Zmiany widoczne są zwłaszcza w okresie dojrzewania. Kłoski są rozwarte, a między plewkami widoczne są torebki śnieciowe.

Śnieć gładka występuje tylko w pszenicy, ale jest dość rzadka. Mimo to większość zapraw jest przeznaczona do walki i z nią. Objawy śnieci gładkiej pszenicy są podobne do objawów śnieci cuchnącej. Różnica polega na tym, że krzewienie roślin porażonych przez śnieć gładką jest słabsze niż w cuchnącej.

Głownia pyląca dotyczy zarówno pszenicy, jak i jęczmienia. Jak się ona objawia - problem widać na kłosach. Ciemnobrunatne skupienia zarodników głowni mają na początku szarobiałą osłonkę, która ulega zniszczeniu, a zarodniki rozpylają się pod wpływem wiatru.

Nieliczne zaprawy działają też przeciw takim chorobom jak: zgorzel podstawy źdźbła, septorioza, rdza brunatna, plamistość liści jęczmienia i głownia źdźbłowa.