Chowacz brukwiaczek to szary chrząszcz, który ma do 4 mm długości z wydłużoną głową w cienki ryjek, wygięty do dołu. Dorosłe chrząszcze zimują w glebie, gdy jej temperatura się podniesie się do ok. 6°C przelatują na rośliny rzepaku.

Samice chowacza brukwiaczka krótko żerują. Składają jaja w miejscach wygryzień, w młodych częściach roślin. Zazwyczaj ok. 1 cm poniżej wierzchołka pędu.

Z jaj po ok. 11-20 dniach wylęgają się larwy, które żerują wewnątrz łodygi. Mają ok. 7 mm długości, są beznogie, biało-żółte z ciemniejszą głową. Dojrzałe larwy schodzą do gleby, gdzie się przepoczwarczają w dorosłe chrząszcze.

W miejscach żeru larw obserwuje się zgrubienia i skrzywienia pędu w kształcie litery S, następnie łodygi pękają. Uszkodzone rośliny przedwcześnie dojrzewają i osypują nasiona.

Pomocny w ustaleniu właściwego terminu zabiegu zwalczania jest monitoring upraw z wykorzystaniem żółtych naczyń.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla chowacza brukwiaczka to 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 2 do 4 chrząszczy na 25 roślinach.