Obecnie uprawy rzepaku należy monitorować ze zwiększoną częstotliwością, w celu wyznaczenia optymalnego terminu zwalczania szkodników.

Próg ekonomicznej szkodliwości chowacza podobnika:

  • 1 chrząszcz na 1 roślinie;
  • przy jednoczesnym licznym wystąpienia pryszczarka kapustnika to 1 chrząszcz przypadający na 2 rośliny.

Próg ekonomicznej szkodliwości pryszczarka kapustnika:

  • 1 pryszczarek kapustnik na 1 roślinie;
  • przy licznym wystąpieniu chowacza podobnika to 1 pryszczarek kapustnik na 3-4 roślinach (0,25-0,3 muchówek/1 roślinę). Wartością progową jest również stwierdzenie średnio 5 uszkodzonych łuszczyn na 1 roślinie.

Uszkodzenia powodowane przez szkodniki są łatwą drogą dostępu dla niebezpiecznych chorób rzepaku: czerni krzyżowych, suchej zgniliźnie kapustnych i szarej pleśni. Preparaty do przeciwko chowaczowi podobnikowi przeważnie niszczą pryszczarka kapustnika, a także słodyszka rzepakowego.