To zasługa wzrostu temperatury, która pobudza chrząszcze zimowe do aktywności. Chowacz brukwiaczek pojawia się zwykle na plantacjach, gdy temperatura gleby wzrośnie do 5-7°C, a liczniejszy przelot ma miejsce przy wzroście temperatury powietrza pow. 10-12°C. Zwykle kilka dni po brukwiaczku pojawia się chowacz czterozębny. Dziś na plantacji rzepaku ozimego położonego w centrum kraju odłowiono w żółtym naczyniu 3 chrząszcze chowacza czterozębnego.

Ze względu na polepszające się warunki meteorologiczne oraz zwiększające się temperatury dobowe, zalecamy zatem monitorowanie upraw rzepaku z wykorzystywaniem żółtych naczyń. Pomogą one ustalić czy potrzebny będzie zabieg skierowany na zwalczanie tych szkodników. W żółtych naczyniach mogą się już odławiać pierwsze chrząszcze słodyszka rzepakowego, na tym etapie nie stanowią one zagrożenia dla plantacji rzepaku.

Jaki jest próg ekonomicznej szkodliwości dla tych szkodników?

• Chowacz brukwiaczek: 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 kolejnych dni.
• Chowacz czterozębny - próg szkodliwości: 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni.

Po przekroczeniu szkodników wykonać należy zabieg ochrony. Lista insektycydów jest coraz uboższa. Czym zwalczać chowacze pisaliśmy kilka tygodni temu.

Warto zwrócić uwagę, że na polach kwitną już chwasty, a wzrost temperatury pobudzi także zapylacze do aktywności. Dla ich bezpieczeństwa ewentualne zabiegi należy wykonać po oblocie pszczół.