Komunikat PIORiN dotyczący występowania chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego jest aktywny w części powiatów województw: śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i kujawsko pomorskim

Konieczny jest zatem monitoring upraw rzepaku pod kątem liczebności szkodników . Stwierdzenie 2-4 chrząszczy chowacza brukwiaczka, 6 chowaczy czterozębnych na 25 roślinach jest wskazaniem do zabiegu.

Dobrze jest wykorzystywać do monitoringu żółte naczynia. Występowanie 10 chrząszczy chowacza brukwiaczka, a w przypadku chowacza czterozębnego 20 chrząszczy jest wskazaniem do chemicznego zabiegu zwalczającego szkodniki.