Zabiegi opryskiwania w kwitnącym rzepaku bezwzględnie trzeba wykonać wieczorem, po oblocie pszczół. Godziny wczesnoporonne mogą być niewystarczającym okresem na wykonanie zabiegu oprysku. W miarę ocieplenia pszczoły zaczynają latać już bardzo wcześnie rano, ponadto efektywność zabiegu będzie wyższa, jeśli wykonany zostanie wieczorem.

Ostrożność wykazać powinni także plantatorzy zbóż, których plantacje są w bliskim sąsiedztwie rzepaku, ponieważ mogą znajdować się na drodze przelotu pszczół. Na takich plantacjach zbóż zabieg opryskiwania także stosuje się w godzinach wieczornych.

Praktyka wieczornego zabiegu opryskiwania dotyczy też rolników korzystających z preparatów bezpiecznych, tzn., w których zapis w etykiecie produktu mówi o tym, że stosowny preparat nie jest trujący dla pszczół. Stanowi on pośrednie niebezpieczeństwo dla zapylaczy właśnie wówczas, gdy. pszczoły przelatują nad plantacją, w której przeprowadzono oprysk preparatem nieszkodliwym dla pszczół.

Nad opryskiwaną plantacją unosi się zapach stosowanego preparatu, który osiada na przelatującym nad nią owadzie i jest on tym intensywniejszy im jest cieplej. W takich warunkach dłużej pozostają w powietrzu substancje o charakterze gazowym.

Wprawdzie prawidłowo zastosowany preparat bezpieczny dla pszczół ich nie zatruje, ale jeśli osiądą na pszczołach to te nie zostaną wpuszczone do ula. Pszczoły nabywają wówczas inny, obcy zapach, który jest odbierany jako sygnał niebezpieczeństwa. Owady z innym zapachem identyfikowane są jako obce, stanowiące zagrożenie i są zabijane przez inne pszczoły z ula.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że w przypadku stosowania mieszanin takich produktów bezpiecznych dla pszczół (fungicydów i insektycydów) bezwzględnie zabieg wykonuje się po oblocie pszczół, ponieważ zmienia się toksyczność mieszaniny i często wydłuża czas karencji.