• Wymienione w artykule gatunki chwastów stanowią tak naprawdę bardzo istotne zagrożenie dla plantacji pszenicy ozimej i nierzadko mogą być dużym problemem dla plantatora w szczególności kiedy zaczynają wschodzić pod koniec listopada czy nawet na początku grudnia. 
  • Dobrze dobrany termin aplikacji jesiennej oraz herbicyd do występujących na danym polu chwastów przekłada się na ich skuteczne zniszczenie, co oczywiście warunkuje lepsze przezimowanie oraz intensywniejszy wzrost i rozwój pszenicy ozimej w okresie wiosennym. Jaki termin wybrać?

Najważniejszym zadaniem po siewie pszenicy ozimej jest zapewnienie jej odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju. Związane jest to z ograniczeniem występowania głównie tzw. chwastów zimujących, które ze względu na swoją biologię wykazują się bardzo dużą konkurencyjnością względem rośliny uprawnej. Niezwalczone jesienią potrafią w okresie wiosennym bardzo intensywnie się rozrosnąć, powodując utrudnienia w zbiorze oraz przyczyniając się do znacznych strat w plonie ziarna.

Chwasty zimujące – niechciani „towarzysze” pszenicy ozimej

Najczęściej na plantacji pojawiają się te same gatunki chwastów (w mniejszym bądź w większym nasileniu), które występowały w latach poprzednich. Z gatunków jednoliściennych możemy spodziewać się występowania miotły zbożowej czy wyczyńca polnego oraz coraz częściej stokłos (np. płonnej czy żytniej). Natomiast z gatunków dwuliściennych...