Idealne warunki do rozwoju chwościka buraka to wysoka temperatura i duża wilgotność powietrza. Mówiąc precyzyjnie – 25-30°C w ciągu dnia, a nocą powyżej 15°C. Z kolei optymalna wilgotność powietrza to pow. 95 proc. Z tego powodu w lata chłodniejsze, o słabszej operacji słonecznej tempo rozwoju choroby jest wolniejsze. Niezależnie od tego, jak szybko choroba się rozwija, doprowadza ona do zniszczenia rozet liściowych, które zainfekowane rośliny próbują szybko odbudować. Odbywa się to kosztem sacharozy (dwucukier) gromadzonej w korzeniach. Wyrastające młode liście szybko ulegają infekcji i zamierają, a rośliny ponawiają próby odbudowania aparatu asymilacyjnego. Proces ten zmienia morfologię główki korzenia, która nabiera stożkowatego kształtu. Dochodzi też do zahamowania przyrostu masy korzeni i silnej obniżki zawartości cukru. Istotnie spada także wartość przerobowa zebranego plonu, na skutek pojawienia się w soku dużej ilości melasotworów, tj. składników utrudniających wydobycie cukru z buraków i zwiększających jego straty w melasie. Do melasotworów należą: sód, potas i związki określane jako azot szkodliwy.

Większe nasilenie tej choroby występuje jeśli:

·       w poprzednim roku była prowadzona w sąsiedztwie uprawa buraka cukrowego,

·       plantacja została założona w miejscu składowiska korzeni,

·       nie jest zachowana 4-letnia przerwa płodozmianowa,

·       po zbiorach na polu pozostawione zostały porażone liście.

Nieskutecznie zwalczany chwościk buraka powoduje w latach podwyższonej presji choroby obniżkę plonu korzeni nawet do 30-40 proc. Znacznemu obniżeniu ulega również zawartość cukru, sięgająca 1,5 do 2 proc.

Substancje czynne podwyższonego ryzyka

Zagadnieniem zmian w odporności grzyba Cercospora beticola na fungicydy stosowane w ochronie buraka cukrowego przed chwościkiem buraka badał prof. Jacek Piszczek z Instytutu Ochrony Roślin. Z opublikowanych wyników 3-letnich badań wynika, że odporność populacji C. beticola na fungicydy z grupy benzymidazoli na całym terenie uprawy buraka wynosi od 80 do nawet 100 proc. Natomiast odporność populacji tego grzyba na fungicydy trazolowe jest zróżnicowana regionalnie. Najwyższa jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie rokrocznie wykonywane są 3, a czasem nawet 4 zabiegi chemiczne. W zależności od warunków w danym sezonie, a tym samym presji patogenu, odsetek populacji grzyba odpornej na triazole sięga od 30 do 70 proc.

W miarę przesuwania się w kierunku północno-zachodnim udział populacji odpornej na stosowane fungicydy maleje, aby w woj. zachodniopomorskim mieć charakter marginalny. Autor badań sądzi, że powodem tego zjawiska jest konsekwentna polityka ochrony plantacji prowadzona przez Krajową Spółkę Cukrową, a sprowadzająca się do propagowania rotacji fungicydów stosowanych przez plantatorów, jak również wejście na rynek preparatów dwuskładnikowych zawierających oprócz triazoli morfoliny lub strobiluryny.    

Zapobieganie powstawaniu odporności

Wystąpieniu zjawiska odporności u patogenu można zapobiec, przestrzegając kilku zasad. Pierwsza dotyczy terminu wykonywania zabiegów chemicznych. Opryski należy przeprowadzać niezwłocznie po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości. Każde opóźnienie zmniejsza skuteczność zastosowanego środka. Druga zasada to korzystanie w kolejnych zabiegach, jak i sezonach, z różnych substancji czynnych o odmiennym mechanizmie działania. Po każdym zabiegu należy dokonać lustracji plantacji, sprawdzając skuteczność działania.

Bardzo dobrym rozwiązaniem przeciwdziałającym pojawieniu się odporności jest stosowanie preparatów posiadających w swoim składzie dwie substancje czynne. Istotne znaczenie ma epoksykonazol i jego mieszanina z tiofanatem metylu lub fenpropimorfem. Działanie zwalczające wykazuje także piraklostrobina z epoksykonazolem, pikoksystrobina i flusilazol oraz mieszanina tetrakonazolu z tiofanatem metylu.

Kiedy rozpocząć zwalczanie

Jeśli chwościk zaatakuje wcześnie – do 5 sierpnia, zabieg chemiczny należy wykonać w momencie zaobserwowania objawów choroby na ok. 5 proc. roślin. Gdy pojawi się później, tj. między 5 a 15 sierpnia, sygnałem do wykonania zabiegu jest pojawienie się plamek na 15 proc. roślin. Jeżeli pierwsze objawy wystąpią jeszcze później, czyli w drugiej połowie sierpnia lub na początku września, próg ekonomicznej szkodliwości to 40-45 proc. roślin zainfekowanych.

Chwościk buraka

Chwościk buraka rozprzestrzenia się poprzez zimujące w glebie porażone liście, które zawierają zarodniki konidialne grzyba Cercospora beticola lub z porażonych liści roślin z rodziny komosowatych. Na początku choroba rozprzestrzenia się wolno, ponieważ dopiero rozwija się na zakażonej roślinie. Późnej następuje zarażanie kolejnych roślin i postęp choroby nabiera tempa. Pierwsze objawy chorobowe występują na liściach zewnętrznych. Brunatno-szare, okrągłe plamki otoczone są czerwoną, brunatno-czerwoną lub brunatną obwódką. W miarę wzrostu tempa rozwoju choroby zarażane są coraz młodsze liście. Plamki łączą się, powodując zamieranie i zasychanie blaszki liściowej. Nekrozy, które potrafią zająć całą powierzchnię liścia, powodują utrudnienie w rozwoju roślin buraka cukrowego oraz spadek procesu fotosyntezy. Objawy nekroz mogą również wystąpić na ogonkach blaszki liściowej.

Artykuł ukazał się w sierpniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"