Burak ciągle jest kopany. Jednak te plantacje, które jeszcze w polu pozostały, bardzo często są silnie porażone przez chwościka. Niestety “nieupilnowany” patogen rozwijał się w tym roku bardzo intensywnie. Porażał sukcesywnie liście, które zamierały. W efekcie burak musiał odtwarzać utracone ulistnienie kosztem gromadzonego w korzeniach cukru. W tym czasie także korzenie nie przyrastały na grubość, co będzie miało odzwierciedlenie w plonie.

Zaatakowane przez chwościka liście zasychają a roślina odtwarza utraconą rozetę liściową, kosztem zgromadzonych w korzeniu materiałów zapasowych Fot. A. Kobus
Zaatakowane przez chwościka liście zasychają a roślina odtwarza utraconą rozetę liściową, kosztem zgromadzonych w korzeniu materiałów zapasowych Fot. A. Kobus

O błędy w tym sezonie było łatwo. Walka z chwościkiem, przy silnej presji nie jest bowiem prosta. Nagminnie popełnianym błędem był spóźniony pierwszy zabieg fungicydowy, a także niewykonanie drugiego, często potrzebnego zabiegu lub wykonanie go ale za późno. 

Silnie porażone rośliny chwościkiem buraka na obiekcie kontrolnym (bez fungicydów) Fot. A. Kobus
Silnie porażone rośliny chwościkiem buraka na obiekcie kontrolnym (bez fungicydów) Fot. A. Kobus

Na jakie straty powinni się nastawić rolnicy, którym nie udało się ochronić plantacji na czas? I jak prawidłowo chronić burak w kolejnych sezonach? O tym między innymi mówił podczas spotkania zorganizowanego przez firmy ZPH Agromix oraz firma UPL Polska prof. Jacek Piszczek z IOR-PIB, TSD w Toruniu.

 

Podczas spotkania prezentowano różne warianty ochrony. Do doświadczeń w IOR - PIB zostały wybrane dwa fungicydy, zarejestrowane do ochrony buraka: Zakeo Xtra 280 SC oraz Spyrale 475 EC.  Testowano także Adiuwant Lewar pH- Fungi Premium. Jest to produkt o wielokierunkowym działaniu oparty na opatentowanej formulacji z wbudowanym komponentem ograniczającym znoszenie. Celem doświadczeń jest określenie czy za pomocą adiuwanta Lewar pH- Fungi Premium można podnieść skuteczność zabiegów fungicydowych i utrzymać na wysokim poziomie, stosując nawet obniżone dawki fungicydów.

Co ciekawe w doświadczeniach był stosowany także nawóz Plonuran Płynny zawierający wodorotlenek miedzi. Stwierdzono bowiem, że dodatek miedzi wpływa korzystnie na zwalczanie izolatów odpornych chwościka buraka. Nawóz miedziowy jest również badany w mieszaninie z adiuwantem Atpolan 80 EC Premium, który umożliwia jego równomierne rozłożenie na powierzchni roślin i ogranicza jego spływanie z rosą lub deszczem. Wiele testowanych wariantów okazała się skuteczna. Najwyższą skuteczność jednak otrzymano na kombinacjach, w które był włączony adiuwant Lewar pH- Fungi Premium, nawet przy obniżonych dawkach fungicydów. Jednak na pełne wyniki doświadczeń z tego roku musimy jeszcze chwilę poczekać, aż burak zostanie zebrany, plon zważony i zostanie podany średni poziom cukru.