W przypadku chwościka buraka stosowane fungicydy powinno się stosować zapobiegawczo, najlepiej na początku wizualnie dostrzegalnych pierwszych objawów (plamek )na liściach buraka. Fungicydy stosowane na wyraźnie porażonej plantacji nie uchronią już jej przed stratami w plonie, i trudniej jest powstrzymać dalszy rozwój choroby.
Należy mieć świadomość, że obecne warunki pogodowe sprzyjają szybkiemu rozwojowi chwościka buraka.

Według Rolniczego Doradztwa w Uprawie Buraka Cukrowego (LIZ) patogen ten opanował już 80 proc. plantacji objętych w tym roku monitoringiem.

Należy pamiętać, że o skuteczności zwalczania chwościka buraka oprócz terminu zabiegu ważny jest wybór skutecznych substancji czynnych i ich rotacji (w przypadku planowanego kolejnego zabiegu ochronnego). 
Warto także zwrócić uwagę na  jakość wody oraz rodzaj użytych rozpylaczy. - W celu pokrycia dokładnie całej powierzchni liści fungicydem zalecamy zastosować rozpylacze o rozmiarach 02-03 oraz ilość wody w zakresie 250-300 l/ha – radzą doradcy z LIZ. 

Zdaniem ekspertów fungicydy systemiczne należy stosować tylko wtedy, gdy liście posiadają turgor. W przypadku bardzo wysokich temperatur powietrza rośliny odzyskują pełen turgor najczęściej późnym wieczorem lub w nocy.