Pod koniec lipca 2018 roku Grupa CIECH przejęła 100 proc. akcji Proplanu – hiszpańskiego dostawcy generycznych środków ochrony roślin działającego na trzech kontynentach. Wartość transakcji wyniosła 44,6 mln euro.

Dzięki temu Spółka obecnie zarządza portfelem ponad 120 rejestracji. Jednocześnie pracuje nad uzyskaniem wielu nowych rejestracji na 5 kontynentach.

Fuzja firm, pozwoliła między innymi na sprzedaż produkowanego w Nowej Sarzynie MCPA na rynku hiszpańskim. Z kolei na polski rynek trafiły już produkty z oferty Proplanu – m.in. Toscana. Uzyskano także dostęp do substancji aktywnej acetamipirid.

Biznes AGRO Grupy CIECH opiera się na dwóch spółkach działających w segmencie środków ochrony roślin. Hiszpański Proplan prowadzi swoje działania głównie na Półwyspie Iberyjskim oraz w Północnej Afryce – przede wszystkim w Algierii i Egipcie. CIECH Sarzyna, oprócz swojego rynku macierzystego, obsługuje także rejon Europy Środkowej oraz Europę Zachodnią, Wyspy Brytyjskie i Skandynawię.

Planowane jest wejście na rynki Ameryki Środkowej i Południowej oraz do nowych krajów Europy z coraz szerszą ofertą środków ochrony roślin – to główne efekty przejęcia Proplan i pełnej integracji tej spółki z Grupą CIECH.

W ofercie biznesu AGRO znajduje się obecnie około 50 produktów CIECH w Polsce oraz 24 produkty Proplan w Hiszpanii. Na świecie Proplan ma ponad 220 rejestracji w 48 krajach – herbicydów, fungicydów, insektycydów, nawozów dolistnych, zapraw nasiennych i innych produktów uzupełniających.

Jak podaje Ciech Sarzyna, w ciągu roku po przejęciu zintegrowano działy rejestracji produktów obu firm, oraz przebudowano strukturę hiszpańskiej spółki. Wyznaczone zostały także nowe cele biznesowe, zgodne z przyjętą strategią Grupy na lata 2019–2021, zakładające poszerzanie portfolio produktowego oraz wzrost udziału sprzedaży środków ochrony roślin poza Polskę do ponad 40 proc.