System zwalczania chwastów Clearfield opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest opracowany przez BASF herbicyd zawierający nową substancję aktywną: imazamox. Drugim filarem są odmiany rzepaku ozimego odporne na działanie tej substancji.

- Jest to system łączący wysoko plonujące, mieszańcowe odmiany rzepaku z herbicydem, który ma szerokie spektrum zwalczanych chwastów - mówi Łukasz Kujawa z BASF. - Dzięki temu, że w tej technologii bardzo skutecznie zwalczamy chwasty, możemy lepiej wykorzystać potencjał plonowania mieszańców.

Odmiany rzepaku ozimego przeznaczone do uprawy w systemie Clearfield pojawią się w ofercie Monsanto, Pioneer i Rapool. Cecha odporności na imazamox pochodzi od rzepaku jarego uprawianego w Kanadzie i została wprowadzona do ozimych odmian mieszańcowych tradycyjnymi metodami hodowlanymi.

W składzie nowego herbicydu znajdują się trzy substancje aktywne: imazamox (17,5 g/l), metazachlor (375 g/l) oraz quinmerac (100 g/l). - Produkt ten będziemy zalecać w dawce 2 l/ha, koniecznie z nowym adiuwantem DASH, w dawce 1 l/ha, który zostanie wprowadzony na rynek razem z herbicydem - dodaje.

- Jedną z najważniejszych zalet jest szerokie okno aplikacji tego produktu. Dotychczas stosowane rozwiązania, np. nasz starszy produkt Butisan Star 416 SC, opierały się na zabiegach w dwóch terminach: przedwschodowym i wczesno powschodowym. Z praktyki wiemy, że w tym okresie prace w gospodarstwie ulegają spiętrzeniu i często trudno jest zdążyć z zabiegiem w tym terminie. Natomiast jeśli chodzi o Clearfield, okno aplikacji jest znacznie szersze. Okres stosowania wynosi ok. czterech, maksymalnie sześciu tygodni. Dzięki temu można dostosować termin zabiegu do fazy rozwojowej chwastów i warunków pogodowych - opisuje Łukasz Kujawa.

Spektrum działania herbicydu obejmuje szereg gatunków chwastów, zarówno dwuliściennych jak i jednoliściennych., m. in. bodziszki i mak polny i. - Co bardzo ważne, odporność zasianych odmian rzepaku na imazamox spowoduje, że ten herbicyd zwalczy nam również samosiewy rzepaku i trudne do zwalczania chwasty z rodziny krzyżowych - zaznacza Kujawa.

W systemie Clearfield jesienną ochronę herbicydową można ograniczyć do jednego zabiegu. - Jest to tzw. one shot solution, czyli w jednym zabiegu zwalczamy chwasty dwuliścienne i jednoliścienne, w tym samosiewy zbóż. Ponadto, z naszych doświadczeń wynika, że herbicyd można stosować łącznie z fungicydem Caryx 240 SL, bo terminy tych zabiegów zbiegają się ze sobą - dodaje.

Jak zapewnił prelegent, herbicyd stosowany w technologii Clearfield nie ma wpływu na rośliny następcze. W przypadku wymarznięcia plantacji, wiosną można będzie przesiać ją rzepakiem jarym.

Problematyczne może być jednak zwalczanie samosiewów tego rzepaku. Odmiany odporne na imazamox są też mniej wrażliwe na sulfonylomoczniki, w związku z tym trzeba zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiednich herbicydów.

System Clearfield, a więc nowy herbicyd oraz nasiona odpornych odmian rzepaku ozimego pojawią się w sprzedaży w przyszłym roku.

Nową technologię ochrony rzepaku ozimego przed chwastami przedstawił Łukasz Kujawa w trakcie Polowej Konferencji Rzepaczanej zorganizowanej przez BASF 26 września br. w Jarosławcu (woj. wielkopolskie).