W uzasadnieniu wprowadzenia takiego zezwolenia Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego wskazał na narastający problem wzmożonej aktywności mszyc w czasie wschodów buraka cukrowego.

Mszyca w buraku jest groźna

- Na terenie całego kraju mszyca stanowi dla plantatorów poważne wyzwanie. Szkody powstałe w wyniku żerowania mszyc są dwojakie: bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie wynikają z nakłuwania liści przez te owady i wysysania soków roślinnych. Zasiedlone liście buraka są zdeformowane i skędzierzawione. Wysysanie soków powoduje słaby wzrost roślin i ich żółknięcie. Powierzchnie liści są błyszczące i lepkie od spadzi. Długotrwałe uszkadzanie roślin może skutkować obniżeniem plonów buraków o ponad 30 proc. Szkody pośrednie powstają poprzez transmisję wirusów powodujących choroby wirusowe. Przenoszone przez mszyce wirusy mogą być przyczyną mozaiki wirusowej, łagodnej żółtaczki buraka, czy nekrotycznej żółtaczki buraka (w 2021 r. po raz kolejny plantacje z tymi chorobami wirusowymi zostały odnotowane na terytorium kraju). W przypadku tych chorób wirusowych nie ma dostępnych żadnych sposobów jej zwalczania, jedynym rozwiązaniem jest zwalczanie mszyc, które są wektorem tych wirusów – czytamy w uzasadnieniu.

Sprawdź środki produkcji na Giełdzie Rolnej.

Na nasilenie występowania na buraku pojawu mszyc wpływ ma specyfika rozwoju osobniczego populacji oraz panujące warunki pogodowe.

- Bardzo duży wpływ ma temperatura – wylęg mszyc z zimujących jaj rozpoczyna się wczesną wiosną (przy temperaturze 7 – 8 st. C), natomiast przelot osobników migrujących następuje gdy dzienna temperatura powietrza przekracza 15 st. C. Są to typowe warunki, które panują podczas wzrostu młodych roślin buraków cukrowych. Coraz powszechniejsze występowanie tego szkodnika związane jest z wycofywaniem substancji czynnych do stosowania w preparatach nalistnych – napisano.

Jak przypomniano dalej, obecnie w Polsce do zwalczania mszyc są dopuszczone tylko dwa preparaty zawierające w swoim składzie wyłącznie deltametrynę (możliwość stosowania 1 raz w sezonie).

- Deltametryna należy do substancji czynnych z grupy pyretroidów, które są mało skuteczne w temperaturach powyżej 20°C - skuteczność gwałtownie spada wraz ze wzrostem temperatury powyżej tej granicy. Taka sytuacja powoduje, że zdecydowana większość plantacji będzie narażona na poważne uszkodzenia spowodowane żerowaniem mszyc i znaczne straty w plonie. Jest to sytuacja krytyczna dla plantatorów buraka cukrowego. Wg KZPBC bez dodatkowych narzędzi w postaci skutecznych środków ochrony roślin rolnicy będą narażeni na znaczne straty w plonie i pogorszenie jakości technologicznej surowca – podał Związek.

Closer na mszyce

Wydane zezwolenie ma obowiązywać na okres od 6 maja 2022 r. do 23 sierpnia 2022 r.

Closer to insektycyd zawierający jako substancję czynną sulfoksaflor - związek z grupy sulfoksymin. (insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (nAChR) - grupa IRAC 4C).

Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,2 l/ha. Należy go stosować od fazy rozwinięcia pierwszej pary liści właściwych do fazy dojrzałości technologicznej korzenia (BBCH 12-49).