• Ćma bukszpanowa zagraża krajowym bukszpanom.
  • Ćma bukszpanowa rozpoczęła już żerowanie na bukszpanach.
  • Czym i kiedy zwalczać ćmę bukszpanową?

- W dniu 20 marca 2021 w okolicach Rzeszowa stwierdzono pierwsze w tym roku żerujące gąsienice ćmy bukszpanowej (po zimowym spoczynku). Należy sprawdzać rośliny bukszpanów na ich obecność. Można w kwietniu zastosować zwalczanie biologiczne lub chemiczne zanim wylecą motyle pokolenia wiosennego – tak brzmi komunikat fitosanitarny opublikowany na stronie IOR-PIB w Poznaniu.

Szkodnik budzi zainteresowanie naukowców

Ćma bukszpanowa jest obiektem zainteresować prof. Pawła Beresia z IOR-PIB w Poznaniu. Podczas 61. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin wygłosił on obszerny referat na temat zebranych w naszym kraju informacji. Pracuje także nad możliwościami ochrony bukszpanów przed tym groźnym szkodnikiem.

Ćma bukszpanowa podbija Europę

Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to inwazyjny gatunek o azjatyckim pochodzeniu, którego pojawy o znaczeniu gospodarczym zanotowano w Europie w roku 2007. Od tego momentu szkodnik ten zdobywa kolejne regiony. Zadomowił się także w Polsce gdzie niszczy wiele kolekcji kilkusetnych nawet bukszpanów, także w ogrodach o znaczeniu historycznym.


W naszych warunkach klimatycznych szkodnik ten może rozwijać do 2–3 pokoleń w ciągu roku. W Polsce pojawił się po raz pierwszy w 2012 roku na Dolnym Śląsku. Od tego momentu prze na północ, zdobywając kolejne regiony.

Występowanie ćmy bukszpanowej w Polsce

Na co zwracał prof. Bereś uwagę ćma bukszpanowa nie jest póki co objęta urzędowym monitoringiem występowania – a powinno to być prowadzone ze względu chociażby na ogromną szkodliwość. Z obserwacji naukowca wynika, że niestety szkodnik interesuje się także innymi roślinami i potencjalnie może stać się groźny także dla innych gatunków ozdobnych. Jak podał prof. Bereś podczas swojego wystąpienia na 61. Sesji IOR, szkodnik jest już obecny w 16 województwach. Jego zasięg występowania opracowano na podstawie ankiety wykonanej w ramach portalu ogrodniczego „Działka i Ogród Naszą Pasją”. Dane mówią, że największe nasilenie jego występowania jest w regionach południowych.

Szkodliwość ćmy bukszpanowej

Ćma bukszpanowa jest szczególnie groźna dla bukszpanu wieczniezielonego. Gąsienice powodują defoliację roślin. Silne uszkodzenia są szczególnie groźne dla roślin w okresach silnych stresów takich jak susza utrudniająca regenerację roślin. Szkodnik ten często doprowadza do całkowitego zniszczenia rośliny bukszpanu.

Zwalczanie ćmy bukszpanowej

Co ważne, nie ma obecnie efektywnie oddziałujących wrogów naturalnych co sprawia, że szkodnik ten namnaża się bez większych przeszkód. Zdaniem prof. Beresia w celu ochrony bukszpanów w zwalczaniu tego szkodnika należy uwzględnić następujące metody:

- ręczne zbieranie lub strącanie myjką ciśnieniową

- wyłapywanie za pomocą pułapek feromonowych

- stosowanie osłon w czasie wylatywania szkodnika (uniemożliwia składnie jaj)

- kilkukrotne opryskiwanie roślin biopreparatami zawierającymi bakterie owadobójcze: Bacillus thuringiensis spp. kurstaki (biopreparaty: BioBit, Lepinox Plus, Dipel DF) lub Bacillus thuringiensis spp. aziwai (biopreparaty: Florbac, Xentari WG, Xtreem).

-chemiczne zwalczanie gąsienic za pomocą zarejestrowanych insektycydów. Dostępny jest na ten moment preparat zawierający acetamipryd – Mospilan 20 SP.