- Na polach w Kopienicy testujemy zarówno swoje rozwiązania herbicydowe jak i ogólnodostępne programy odchwaszczania zalecane przed firmy konkurencyjne. Dzięki temu możemy je ze sobą porównać. Uważam, że nasze kombinacje w tym trudnym sezonie wegetacyjnym zdały egzamin z wynikiem jak najbardziej pozytywnym. Niestety coraz częściej rolnicy dzwonią do nas i pytają o rozwiązania nietypowe, tzn. np. o możliwość stosowania danego preparatu w uprawie, w której nie posiada on odpowiedniej rejestracji, albo w terminach stosowania nieujętych w etykiecie jako zalecane. Wprowadza nas to w pewną konsternację ponieważ my takie rozwiązania często tu w Kopienicy testujemy i dzięki temu wiemy, że nie są one fitotoksyczne dla roślin, ale oficjalnie polecać ich nie możemy – mówił podczas spotkania Kierownik Jednostki Doświadczalnej Grzegorz Wieszołek z Nufarm Polska sp. z o.o.

Które firmowe rozwiązania dobrze wypadły w Kopieniecy?

Na poletkach z pszenicą ozima dobrze prezentowały się rozwiązania oparte na jesiennym stosowaniu preparatów Snajper 600 SC (chlorotoluron, diflufenikan) oraz Lentipur Flo 500 SC (chlorotoluron).
Co ciekawe Snajper także skutecznie zwalczył chwasty dwuliścienne w uprawie łubinu żółtego oraz wąskolistnego (póki co jest to rozwiązanie niezarejestrowane).W Kopienicy zastosowano go tuż po siewie w dawce 1,25 l/ha. Preparat ten przepuścił jedynie chwasty jednoliścienne, które musiały zostać w późniejszym czasie zwalczone powschodowo graminicydem.

Natomiast Lentipur Flo 500 SC okazał się dobrym rozwiązanie dla facelii błękitnej (w uprawie tej nie zarejestrowano dotychczas ani jednego herbicydu). Został on zastosowany po siewie w dawkach: 1,5, 2,0 i 2,5 l/ha. Żadna z tych dawek nie wywołała efektu fitotoksyczności.

W grochu dobrze sprawdziło się także firmowe rozwiązanie oparte na preparacie Butoxone M 400 SL (3l/ha). Preparat ten dobrze zwalczył komosę, ostrożeń polny czy samosiewy rzepaku. Powinien być jednak wspomagany graminicydem, polecanym najczęściej w zabiegu oddzielnym. W Kopienicy jednak testowano w grochu zabieg łączony tj: Butoxone M 400 SL (3l/ha) + Fusilade Forte 150 EC (0,6 l/ha). Nie zaobserwowano spadku skuteczności obu preparatów ani fitotoksyczności przy stosowaniu takiego rozwiązania.

Firma w swoim portfolio posiada także kilka ciekawych rozwiązań dedykowanych kukurydzy.  W Kopienicy prezentowane były poletka z preparatami Zeagran 340 SE (bromoksynil, terbutylazyna) i Ikanos 040 OD (nikosulfuron). Bardzo dobrze wypadła także nowość w palecie Nufarm - preparat Nagano 200 OD. Jest to herbicyd kukurydziany zawierający dwie substancje aktywne: bromoksynil oraz mezotrion. Dla pełnej skuteczności polecany jest także w zabiegu łączonym z preparatem Ikanos.

Firmowe rozwiązania dobrze sprawdzały się także w późnych zabiegach odchwaszczających. Preparaty te w różnej kombinacji stosowane były dopiero w fazie 12. liścia kukurydzy (6 czerwiec). Nie zaobserwowano fitotoksyczności na roślinach. Jednak kukurydza wyraźnie była już przez chwasty osłabiona (wolniejszy wzrost, mniejsza blaszka liściowa, objawy niedoboru azotu), stąd takie zabiegi nie mogą stać się standardem agrotechnicznym.

Na koniec omówione zostały rozwiązania związane ze stosowaniem regulatorów wzrostu u zbóż. Do pierwszych zabiegów skracających Nufarm poleca następujące rozwiązania: preparat Stabilan 750 SL (CCC), Heltar 250 EC oraz Optimus 175 EC (ostatnie dwa zawierają trineksapak etylu). Preparaty te można stosować w różnych kombinacjach. Z kolei firmowy Ephon Top 480 SL (etefon), polecany jest na późniejsze zabiegi (faza liścia flagowego).