Współczesny rolnik stoi przed wieloma wyzwaniami. Zmiany klimatu, ograniczona powierzchnia gleb, wzrastająca odporność agrofagów na środki ochrony roślin sprawiają, że nieustannie musi poszukiwać najbardziej efektywnych sposobów uprawy. Wykonanie właściwego zabiegu ochrony, we właściwym miejscu i czasie staje się kluczem do odpowiedzialnego rolnictwa. Wiedzę o tym czym jest rolnictwo zrównoważone oraz na czym polega integrowana ochrona roślin rolnik znajdzie teraz w nowych modułach Akademii PSOR – platformy edukacyjnej stworzonej przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

- Rolnictwo zrównoważone to odpowiedź na zmiany i potrzeby współczesnego świata, zarówno te klimatyczne, jak i geopolityczne. Chcąc produkować bezpieczną żywność rolnik powinien dążyć do takiego modelu gospodarowania, który ogranicza wpływ rolnictwa na środowisko i klimat, długoterminowo wspiera opłacalność i stabilność produkcji a także jest akceptowalne społecznie. – przypomina PSOR.

Nowoczesne rolnictwo to stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin oraz wykorzystywanie innowacji technologicznych.

- Wszystko z dbałością o środowisko, różnorodność biologiczną, a przede wszystkim o żyzność gleby. Jest to rolnictwo zrównoważone, które łączy w sobie najlepsze cechy rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego, a żaden z tych dwóch modeli praktykowany oddzielnie nie jest w stanie zapewnić stabilności systemu żywnościowego i zrównoważonego rozwoju. Dlatego tak ważne jest, by rolnicy mieli możliwość uzupełniania posiadanej wiedzy i nieustannego szkolenia. Tę możliwość zapewnia im platforma Akademia PSOR – informuje Stowarzyszenie.

Dwa nowe moduły – Rolnictwo zrównoważone oraz Integrowana ochrona roślin – dostępne są na platformie www.akademiapsor.pl. Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przybliżą tematykę rolnictwa zrównoważonego oraz jego ważnego elementu, czyli integrowanej ochrony roślin.

Moduł „Rolnictwo zrównoważone” udzieli odpowiedzi na pytania:
• Czym charakteryzuje się rolnictwo zrównoważone?
• Na czym polega różnica pomiędzy rolnictwem zrównoważonym, ekologicznym
i konwencjonalnym?
• Jakie korzyści daje prowadzenie produkcji rolniczej zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego?

W module „Integrowana ochrona roślin” rolnicy dowiedzą się:
• co to jest integrowana ochrona roślin,
• jaki jest cel integrowanej ochrony roślin,
• jakie są trzy podstawowe komponenty integrowanej ochrony roślin.

Akademia PSOR to darmowa internetowa platforma edukacyjna stworzona przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin w 2020 roku.