Coragen 200 SC to preparat owadobójczy, z którego od lat korzystają producenci jabłek, ziemniaków i kapusty głowiastej białej. Preparat występuje w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zawiera substancję czynną chlorantraniliprol, należący do grupy antranilowych diamidów.

chlorantraniliprol zakłóca pracę włókien mięśniowych szkodników i blokuje tzw. receptory RyR odpowiedzialne za gospodarkę wapniem w ich komórkach. Efektem jest niekontrolowane uwalnianie wapnia, będące przyczyną paraliżu mięśni. Gąsienice po bezpośrednim kontakcie z preparatem zaprzestają żerowania, natomiast giną po upływie 24-72 godzin od zastosowania środka.

Na plantacji kukurydzy Coragen 200 SC należy stosować w dawce 125 ml/ha od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche, obumarłe (BBCH 53-69). W sezonie wegetacyjnym można wykonać 1 zabieg. Do sporządzenia roztworu należy wykorzystać od 300 do 400 l wody/ha. Karencja wynosi tylko 7 dni.

Coragen 200 SC działa lokalnie systemicznie (układowo). Oznacza to, że po naniesieniu na liście wnika do ich wnętrza i przemieszcza się w nieopryskane obszary. Już po 3 godzinach od zabiegu ulega związaniu z woskami na powierzchni liści, dzięki temu jest odporny na zmywanie przez deszcz. Preparat działa od 15 do 21 dni w szerokim zakresie temperatury (5-25°C).

Rozszerzona też została rejestracja środka Coragen 200 SC o możliwość zastosowania w uprawach sadowniczych (o ochronę gruszy, śliwy i winorośli) oraz warzywniczych (ochrona upraw kapusty głowiastej czerwonej, włoskiej, kalafiora, brokułu, cykorii i kukurydzy cukrowej – ostatniego
z wymienionych gatunków także przed omacnicą prosowianką).