European Crop Protection Association (ECPA) szacuje, że nielegalne I podrobione środki ochrony roślin (ŚOR) stanowią ok 5-7 proc. europejskiego rynku wartego 7,5 mld euro. W Polsce jest to 3-5 proc, Niemczech 3 proc, Grecji 6 proc, Ukrainie 20 proc, Hiszpanii 8-10 proc, we Włoszech 2-7 proc, w Indiach i Chinach to już 20 i 30 proc.

Według Europejskiego Obserwatorium do Spraw Naruszeń Praw Własności Intelektualnej i Europolu, aż ok. 25 proc. wszystkich ŚOR znajdujących się obecnie w obiegu w państwach członkowskich Unii może pochodzić z nielegalnego źródła.

Takie ŚOR mogą powodować trudne do przewidzenia skutki. Nie tylko straty w uprawach, ale przede wszystkim są zagrożeniem dla zdrowia ludzi, zwierząt i całego środowiska.

Wyniki badań analitycznych mających na celu weryfikację środków podejrzanych o sfałszowanie zaprezentowali: Marlena Płonka, Marek Miszczyk i Dorota Kronenbach – Dylong na 56. Sesji IOR w Poznaniu.

Naukowcy w latach 2012-2015 przebadali łącznie 256 prób nadesłanych w ramach reklamacji i identyfikacji. Stwierdzili, że próbki sfałszowane stanowiły aż 23 proc. wszystkich przebadanych w tym okresie prób. W przypadku negatywnych orzeczeń dla ŚOR aż 77 proc. to fałszerstwa.