W całej Europie coraz częściej obserwuje się uodpornienie niektórych agrofagów na pewne substancje chemiczne. Dotyczy to również słodyszka. Większość substancji, na które słodyszek wykształcił odporność należy do grupy perytroidów, których miejscem działania jest kanał sodowy komórek nerwowych owadów. Z roku na rok wysoka skuteczność pyretroidów obniża się w miarę wykształcania, przez niektóre gatunki owadów, silnej odporności na tą substancję.

W wielu regionach Polski odnotowano występowanie populacji słodyszka rzepakowego uodpornionych na niektóre pyretroidy.
W związku z tym naukowcy z IOR z Poznania przetestowali kilka substancji aktywnych z grup pyretoridów oraz pochodnych pirazoli i określili wrażliwość owadów na badane związki.
Badano następujące pyretroidy:
-deltametryna- Decis Mega 50 EW
-zeta-cypermetryna -Fury 100 EW
-lamda - cyhalotryna -Karate Zeon 050 SC
Oraz substancje - pochodne pirazoli tj:
-indoksakarb - Avaunt 150 EC
-metaflumizon -Alverde 240 SC

Doświadczenia naukowców wykazały bardzo wysoką odporność badanych populacji słodyszka rzepakowego na badane substancje czynne z grupy pyretroidów. Pochodne pirazoli odznaczały się zróżnicowanym działaniem. W badaniach nie zaobserwowano by owady wykształciły już odporność na substancję z grupy oksadiazyn - indoksakarb.

Należy jeszcze pamiętać, że słodyszki odporne na pyretroidy wykazują po zabiegu duże wzbudzenie. Są aktywniejsze i bardzo pobudzone. W przypadku stwierdzenia wysokiej przeżywalności zwalczanej populacji zabieg należy powtórzyć i najlepiej przy użyciu środka z innej grupy chemicznej.