Jak przypomina, Corteva wprowadziła trzy nowe środki chwastobójcze do ochrony zbóż i rzepaku w oparciu o nową substancję czynną – Arylex. Spółka odnotowała również znaczny wzrost sprzedaży wprowadzonego w zeszłym roku produktu do zwalczania mszyc – Closer, jak też produktu z rodziny Zorvec do zwalczania zarazy ziemniaczanej.

- Corteva pozostaje też jedynym dostawcą realnej alternatywy dla zapraw nasiennych do rzepaku zawierających neonikotynoidy – informuje.

W roku 2019 Corteva Agriscience Polska ogłosiła wprowadzenie modelu sprzedaży bezpośrednio dla rolnika nasion kukurydzy marki Pioneer. Aby kontynuować i wzmacniać współpracę z siecią dystrybucyjną, spółka wprowadziła też na rynek nową markę nasion – Brevant.

- Wprowadzamy na rynek nowe produkty i tworzymy w Polsce nowy zespół w pełni dedykowany rolnictwu – komentuje Joanna Koślacz, Country Leader Corteva Agriscience w Polsce.

Jak sytuacja wygląda na świecie?

Corteva ogłasza wyniki za czwarty kwartał 2019 r. i cały rok 2019 oraz przedstawia wytyczne na rok 2020. Zysk operacyjny EBITDA wyniósł 2,0 miliardy USD, co oznacza wynik wyższy o 5 proc., niż zostało to wcześniej ogłoszone w prognozie spółki, oraz niższy o 4 proc. w porównaniu do roku ubiegłego, co zostało spowodowane tym, iż spadki wyników finansowych związane z warunkami pogodowymi w Ameryce Północnej oraz wpływy walutowe zostały częściowo zrekompensowane przez oszczędność kosztów, zyski ze zbycia aktywów oraz udział nowych produktów.

- Nasze wyniki pokazują, że wykorzystaliśmy siłę naszej linii produktów, co pozwoliło nam na osiągnięcie wzrostu organicznego powyżej średniej rynkowej zwłaszcza poza Ameryką Północną. Wypełniliśmy również nasze zobowiązania w zakresie synergii kosztowych oraz usprawniliśmy nasze działania mające na celu zwiększenie wydajności. Podczas pierwszych sześciu miesięcy działalności jako samodzielne przedsiębiorstwo, pokazaliśmy naszą zbiorową siłę oraz umiejętność dostosowywania się do trudnych warunków rynkowych celem osiągnięcia dobrych wyników - powiedział James C. Collins, Jr., CEO Corteva.

- Jeśli chodzi o prognozy na przyszłość, oczekujemy, że powrót normalnych warunków pogodowych w Ameryce Północnej pozwoli nam osiągnąć jeszcze lepsze wyniki finansowe. Nieustannie zobowiązujemy się do zwiększania wartości spółki oraz wyników finansowych zgodnie z naszymi priorytetami – dodał Collins.

Podsumowanie czwartego kwartału 2019 r.

W czwartym kwartale zakończonym 31 grudnia 2019 r. sprzedaż netto wzrosła o 6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy wzroście sprzedaży organicznej o 9 proc.
Sprzedaż ilościowa wzrosła o 6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost sprzedaży ilościowej w obu segmentach był spowodowany głównie zwiększoną sprzedażą nasion oraz herbicydów Enlist na sezon 2020 w Ameryce Północnej oraz sprzedażą nowych produktów w Ameryce Łacińskiej i w rejonie EMEA.

Podsumowanie wyników dla segmentu środków ochrony roślin

Sprzedaż netto w segmencie środków ochrony roślin wyniosła w 2019 roku 6,3 mld USD, co stanowi spadek w porównaniu do wyników tej sprzedaży z roku 2018 (tj. 6,4 mld USD). Spadek, który został spowodowany 3 proc. spadkiem wartości waluty i 1 proc. zmianami w portfolio, został częściowo wyrównany 1 proc. wzrostem sprzedaży ilościowej. Cena lokalna pozostała na tym samym poziomie.
Niekorzystne wpływy walutowe wynikały przede wszystkim ze zmian wartości brazylijskiego reala i euro. Wzrost sprzedaży ilościowej napędzany wprowadzaniem nowych produktów na rynek – w tym herbicydów Enlist i Arylex oraz insektycydu Isoclast – został częściowo wyrównany niekorzystnymi warunkami pogodowymi w Ameryce Północnej, które doprowadziły do braku zastosowania środków w okresie wiosennym.

Zyski ze wzrostu cen osiągnięte dzięki wprowadzeniu nowych produktów zostały wyrównane zwiększoną ofertą rabatową dla producentów w Ameryce Północnej. Zmiany w portfolio były spowodowane zbywaniem aktywów w Ameryce Północnej oraz Azji i Pacyfiku.

Podsumowanie wyników dla segmentu nasion

Sprzedaż netto w segmencie nasion wyniosła w 2019 roku około 7,6 mld USD, co stanowi spadek w porównaniu do wyników tej sprzedaży z roku 2018 (tj. 7,8 mld USD). Spadek ten został spowodowany 2 proc. spadkiem wartości waluty oraz 1 proc. spadkiem sprzedaży ilościowej. Cena lokalna pozostała na tym samym poziomie.

Niekorzystne wpływy walutowe wynikały przede wszystkim ze zmian wartości brazylijskiego reala, walut wschodnioeuropejskich oraz euro. Wzrost sprzedaży ilościowej kukurydzy w rejonie EMEA został wyrównany znacznymi opóźnieniami w siewie w Ameryce Północnej, spowodowanymi warunkami pogodowymi. Doprowadziło to do zmniejszenia areału soi oraz zmianami w strukturze dostaw i sprzedaży w Ameryce Północnej.

Presja cenowa w segmencie nasion soi w USA oraz zwiększenie skali ponownych nasadzeń soi i kukurydzy w Ameryce Północnej zostały zrekompensowane przez korzystny miks oraz penetrację rynku przez produkty PowerCore Ultra w Ameryce Łacińskiej.

Zysk operacyjny EBITDA pro forma wyniósł w 2019 roku 1,0 mld USD, co stanowi spadek o 9% w stosunku do ubiegłego roku. Presja cenowa, niekorzystne wpływy walutowe, wyższe prowizje i koszty nakładów oraz spadek sprzedaży ilościowej wpłynęły niekorzystnie na synergie kosztowe oraz bieżącą wydajność.