Corteva oczekuje wypracowania za bieżący rok sprzedaży netto na poziomie o 1-2% wyższym. Oczekuje się, że wynik operacyjny EBITDA wyniesie od 1,9 mld do 2 mld USD, a operacyjny zysk na akcję1 wyniesie od 1,25 do 1,45 USD za akcję.

- Wyniki spółki Corteva za rok 2020 w ujęciu narastającym odzwierciedlają zdecydowane i konsekwentne działania ze strony naszego globalnego zespołu. W pierwszych trzech kwartałach – pomimo ciągłej zmienności i niepewności rynku – wypracowaliśmy wzrost sprzedaży i zysków. Nasza oferta nowych technologicznie produktów była decydującym czynnikiem w tym procesie. To dzięki niej osiągnęliśmy wzrost wolumenu i cen sprzedaży w niemal wszystkich regionach podczas wprowadzenia na rynek i rozwoju skali sprzedaży naszych nowych produktów w segmencie nasion i środków ochrony roślin – powiedział James C. Collins, Jr., dyrektor generalny Corteva.

Jak dodał, firma potwierdziła całoroczne plany na rok 2020. - Nasze zespoły na całym świecie uważnie zarządzają wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na naszą działalność, koncentrując się na osiągnięciu dobrych wyników za 2020 rok. Natomiast spoglądając w przyszłość na 2021 rok, zapewniają nam najlepszą pozycję, dzięki której będziemy mogli zmaksymalizować potencjał naszego wiodącego w branży procesu innowacji i globalnego systemu dystrybucji, jednocześnie zwiększając marżę, przyspieszając wzrost wydajności i przynosząc naszym akcjonariuszom większe korzyści – zaznaczył Collins.

Sprzedaż netto w segmencie środków ochrony roślin w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 1,3 mld USD, co stanowi wzrost z 1,2 mld USD w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost ten wynika z 16% wzrostu wolumenu sprzedaży i 5% wzrostu cen lokalnych, częściowo zrównoważonych 11% spadkiem kursów walutowych i 1% wpływem zmian w portfelu.

Sprzedaż netto w segmencie nasion wyniosła 523 mln USD w trzecim kwartale 2020 roku, co oznacza spadek z 681 mln USD w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Spadek ten był wypadkową 11% obniżenia wolumenu sprzedaży, 9% spadku kursów walutowych i 3% spadku cen lokalnych.