Na południowym wschodzie w Stacji Doświadczalnej IOR- BIP w pułapkach świetlnych i izolatorach entomologicznych stwierdzono dorosłe motyle omacnicy prosowianki.

Wysokie temperatury w regionie Rzeszowa oraz w pozostałych częściach kraju wpłynęły na intensyfikację nalotu omacnicy prosowianki na uprawy. Wskutek niewielkiej liczby samic nie znaleziono jeszcze złóż jaj na liściach. Przy czym nie oznacza to, że ich nie ma – trudno jest je znaleźć na wielkoobszarowych polach. Nalot samic z reguły oznacza też natychmiastowe składanie przez nie jaj.

Do walki z omacnicą prosowianką wykorzystuje się metodę biologiczną z użyciem kruszynka, naturalnego jej wroga. Jest to drobna błonkówka z rodzaju Trichogramma, której larwy rozwijają się w jajach wielu motyli, w tym omacnicy prosowianki.

W tej chwili jest właściwy moment na rozkładanie kruszynka, szczególnie w południowej (cieplejszej) części kraju. Koniec tygodnia to właściwy termin dla pozostałej części Polski, najpierw środkowej, później północnych regionów kraju.

Dostępne są kartonowe zawieszki lub kapsułki zawierające entomofaga, które zamieszcza się na najwyższym, najlepiej rozwiniętym liściu kukurydzy i tuż przy łodydze.

 

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: stan kukurydzy