Plantatorzy kukurydzy z południa Polski powinni już wykładać preparaty z kruszynkiem. Za kilka dni farmerzy, którzy pierwszą introdukcję entomofaga wykonali na początku czerwca. Dla rolników z północy kraju w tym roku czas kolejnej introdukcji przypada w końcu pierwszej dekady lipca.

Kruszynka wykłada się więcej niż raz na plantacjach, gdzie stwierdza się licznie omacnicę prosowiankę. Na innych polach wystarcza na ogół jednorazowe wyłożenie preparatów z kruszynkiem.

Dostępne są kartonowe zawieszki lub kapsułki zawierające entomofaga, które zamieszcza się na najwyższym, najlepiej rozwiniętym liściu kukurydzy i tuż przy łodydze.