Decydując się zabieg ochrony preparatami z grupy triazoli nie należy zwlekać z opryskiem, bowiem preparaty nie będą wystarczająco skuteczne w niskich temperaturach - wolniejszy będzie wówczas przebieg procesów fizjologicznych w komórce rośliny. Dla większości substancji czynnych z grupy triazoli minimalną temperaturą dla ich skutecznego działania jest 10°C.

Przy aplikacji triazoli w obniżonych temperaturach spada szybkość reakcji chemicznych, które mają zahamować rozwój patogenów chorobotwórczych. Triazole przede wszystkim blokują biosyntezę ergosterolu (IBE), który odgrywa istotną rolę w budowaniu i funkcjonowaniu błon komórkowych grzybów. Ergosterol powstaje w grzybni bardzo wcześnie i występuje we wszystkich fazach jej rozwoju oraz w zarodnikach. Za sprawą triazoli dochodzi do zakłóceń w strukturze i funkcjonowaniu błon komórkowych grzybów i w efekcie do śmierci komórek.

Przystępując do oprysku zwrócić trzeba uwagę na fazę rozwojową roślin. Na plantacji, gdzie w ok. 80 proc. rzepak ma wykształconych 6-8 liści (BBCH 16-18) stosuje się preparaty regulujące pokrój i hamujące wzrost roślin. Jednocześnie nie stosuje się zabiegu w plantacjach słabo rozwiniętych, z roślinami z małą rozetą, co szczególnie obserwujemy na części upraw w tym roku.

Preparatami wykazującymi działanie regulujące wzrost są triazole. Zastosowanie ich wcześniej, na mniejsze rośliny może zahamować ich wzrost. Triazole sprzyjają rozwojowi szyjki korzeniowej, która przed zimą powinna być grubsza niż 10 mm. Zapobiegają wynoszeniu stożka wzrostu, które grozi złym przezimowaniem i wymarznięciem roślin rzepaku.

Triazolami regulującymi pokrój roślin rzepaku jesienią będą: protiokonazol, tebukonazol – o substancje czynne oparty jest fungicyd Timlor 240 EC, ponadto substancja czynna metkonazol będąca w preparatach Caramba 60 SL i Caryx 240 SL - w tym preparacie oprócz metkonazolu występuje chlorek mepikwatu z grupy piperydyn, który także wykazuje działanie regulujące wzrost. Substancją czynną regulującą pokrój roślin z grupy triazoli jest Paclobutrazol zawarty w fungicydzie Toprex 375 SC, w tym preparacie jest także należąca do tej grupy chemicznej substancja czynna difenokonazol, która hamuje tworzenie ściany komórkowej grzybów.